entoen.nu - de canon van Nederland

 
 1. ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren
 2. van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld
 3. 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen
 4. 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen
 5. Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal
 6. 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen
 7. Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen
 8. ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist
 9. 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land
 10. 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten
 11. 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland
 12. 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa
 13. 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee
 14. 1612 De Beemster Nederland en het water
 15. 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw
 16. 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht
 17. 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek
 18. ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders
 19. 1662 De Atlas Major De wereld in kaart
 20. 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek
 21. 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw
 22. 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid
 23. ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika
 24. 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad
 25. 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk
 26. 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek
 27. 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd
 28. 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België
 29. 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer
 30. 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land
 31. 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië
 32. 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in
 33. 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd
 34. 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten
 35. 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd
 36. 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal
 37. 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland
 38. 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd
 39. 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging
 40. 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij
 41. 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat
 42. 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water
 43. vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie
 44. vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld
 45. 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders
 46. vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig
 47. 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?
 48. vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen
 49. 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op
 50. vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen
| nederlands | english | deutsch | français | polska | cрпски | türkçe | العربية | indonesia
HunebeddenDe Romeinse LimesWillibrordKarel de GroteHebban olla vogalaFloris VDe HanzeErasmusKarel VDe BeeldenstormWillem van OranjeDe RepubliekDe VOCDe BeemsterDe grachtengordelHugo de GrootDe StatenbijbelRembrandtDe Atlas MajorMichiel de RuyterChristiaan HuygensSpinozaSlavernijBuitenhuizenEise EisingaDe patriottenNapoleon BonaparteKoning Willem IDe eerste spoorlijnDe GrondwetMax HavelaarVerzet tegen kinderarbeidVincent van GoghAletta JacobsDe Eerste WereldoorlogDe StijlDe crisisjarenDe Tweede WereldoorlogAnne FrankIndonesiëWillem DreesDe watersnoodDe televisieHaven van RotterdamAnnie M.G. SchmidtSuriname en de Nederlandse AntillenSrebrenicaVeelkleurig NederlandDe gasbelEuropa
groep 7 en 8