Over entoen.nu

entoen.nu is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. 

Bekijk hier de instructievideo waarin de belangrijkste functies van de website worden uitgelegd.

De website entoen.nu NederlandsOpenluchtmuseumis in 2006 ontwikkeld door de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en sinds 3 juli 2007 ondergebracht bij stichting entoen.nu. Sedert 2014 wordt de site beheerd door Hubert Slings vanuit het Nederlands Openluchtmuseum.

Contact

Nederlands Openluchtmuseum
t.a.v. Hubert Slings
Postbus 649
6800 AP  Arnhem
M: 06-49616866
E: slings@entoen.nu

Stichting entoen.nu

Stichting entoen.nu stimuleert het gebruik van de canon van Nederland in onderwijs en samenleving als verhaal van het land dat wij gezamenlijk bewonen. Ze heeft daartoe onder meer deze website ontwikkeld, waar de vijftig vensters in woord en beeld worden gepresenteerd, en via een variëteit aan nadere informatie worden geopend. De website regiocanons.nl biedt plaats aan de lokale en regionale canons die sinds 2006 ontwikkeld zijn.

Stichting entoen.nu is voortgekomen uit de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon, die op 3 juli 2007 in de Ridderzaal de definitieve versie van de canon van Nederland presenteerde. Sinds 1 augustus 2010 staat de canon van Nederland in de kerndoelen van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

Het rapport van de canoncommissie bestaat uit drie delen:

  • deel A (oktober 2006; pdf-bestand, 1,5 Mb)
  • deel B (oktober 2006; pdf-bestand, 8,5 Mb)
  • deel C (juli 2007; pdf-bestand,7,5 Mb)

Het bestuur van stichting entoen.nu bestaat uit een aantal voormalige leden van de canoncommissie:

  • Frits van Oostrom (voorzitter)
  • Frans Groot (secretaris/penningmeester)
  • Rob van der Vaart

Hubert Slings is directeur van de stichting. Contactgegevens hierboven.

Vormgeving en realisatie

Eden Design (vormgeving wandkaart en inspiratievoorbeelden website)
ab-c media (vormgeving en technische realisatie website)
Oberon Interactive (animaties op de kindersite)

Versies en vertalingen van de vensterteksten

Versie eenvoudig Nederlands en groep 5&6 - bewerkt door Eenvoudig Communiceren, Amsterdam
Versie groep 7&8 - bewerkt door Team<21, 's-Hertogenbosch
Arabische versie - vertaald door Alissar Al Shami, bewerkt door Yara Ajeeb, met dank aan Astrid Rijbroek, NIASD, Damascus, Syrië
Duitse versie - vertaald door Wolfram Metz, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Engelse versie - vertaald door Marjan Fageddon, Eurotext Vertaalbureau, Leidschendam
Indonesische versie - vertaald door Hasti Tarekat
Poolse versie - vertaald door studenten neerlandistiek uit Poznań
Servische versie - vertaald door studenten neerlandistiek uit Belgrado

Turkse versie - vertaald door Mustafa Güleç, met dank aan het Nederlands Instituut voor Hoger Onderwijs te Ankara, Turkije (NIHA: www.nihankara.org)

De uitklapnoten in de leerlingenversies zijn waar mogelijk ontleend aan of gebaseerd op
- Van Dale Geïllustreerd Juniorwoordenboek Nederlands (vanaf 8 jaar)
- Van Dale Basiswoordenboek Nederlands (vanaf 10 jaar)

De inventarisatie van kinder- en jeugdboeken per venster wordt verzorgd door Liselotte Dessauvagie en Dorien Nannings (Leesplein.nl). De inventarisatie van 15+-boeken is in handen van Jef van Gool (Literatuurplein.nl).

Met dank aan

Medewerkers Rutger van Geelen (2006-2007), Cyrina Demetriadis (2007-2009), Marieke Jonker (2009-2013), Nel Haalboom (2015-2016) en de stagiair(e)s Mike Spaans (2009), Lianne Heslinga (2010), Nina Lehwald (2010), Inge Schipper (2010), Acacia Kooij (2011), Martijn Pilon (2011), Anneke Sanderman (2011), Eline Huizinga (2012), Ilona Sebregts (2012) en Francisca Priem (2013).

Copyright

© 2006-2017 Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van de rechthebbenden.

Voorzover de rechthebbenden (didactische en technische concepten, auteurs, bibliotheken, etc.) niet expliciet vermeld zijn op de afzonderlijke pagina's van deze site, kan men zich voor eventuele vragen met betrekking tot gebruik, hergebruik en rechten richten tot de redactie

De redactie spant zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of hun rechtsopvolgers niet kan worden achterhaald. We verzoeken een ieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op via deze website gepubliceerd materiaal, zich te melden bij de redactie

Bereikbaarheid
Metro/tram
De Zuiderkerk is bereikbaar met sneltram 51 en de metrolijnen 53 en 54 vanaf station Amsterdam-Centraal en station Amsterdam-Amstel. Uitstappen halte Nieuwmarkt, uitgang Nieuwe Hoogstraat.
Ook is De Zuiderkerk bereikbaar met de tramlijnen 4, 16, 24 en 25, uitstappen halte Dam en met tramlijnen 9 en 14, uitstappen halte Waterlooplein.
Parkeren
Parkeergelegenheid is er in de parkeergarage Stadhuis/Muziektheater, Amstel 1 en in P1 Waterlooplein, Valkenburgerstraat 238. Voor bussen is er een bewaakte parkeerplaats op de Prins Hendrikkade tegenover het Scheepvaarthuis. Per (rondvaart)boot is De Zuiderkerk bereikbaar via de steiger aan de Zwanenburgwal/hoek Raamgracht.

officiële versie