Les: Napoleon Bonaparte

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over Napoleon Bonaparte centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wie Napoleon Bonaparte was en wat hij betekend heeft voor de geschiedenis van Nederland. De aflevering die Het Klokhuis maakte over Napoleon biedt een duidelijke en aansprekende introductie op Napoleon en de Franse Tijd in Nederland.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van pruiken en revoluties
Doelgroepgroep 5-8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Napoleon Bonaparte

 

Leerdoelen

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

Werkblad

 

Terug

officiële versie