Les: Michiel de Ruyter

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over Michiel de Ruyter centraal. De leerlingen maken aan de hand van deze interactieve vensterplaat kennis met deze beroemde luitenant-admiraal en ontdekken de tijd van de grote zeeslagen. De aflevering die Het Klokhuis maakte over Michiel de Ruyter biedt een duidelijke en aansprekende introductie op deze zeeheld die al in zijn eigen tijd vereerd werd als grootste held van zijn tijd.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van regenten en vorsten
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Michiel de Ruyter

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Illustrator: Fred Marschall

Informatieblokjes

Werkblad

Terug

officiële versie