Beeld & geluid

Michiel de Ruyter

Vensterplaat Michiel de Ruyter

Vensterplaat Michiel de Ruyter

Op deze plaat over Michiel de Ruyter is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes op de vensterplaat om erachter te komen!

Illustrator: Fred Marschall. Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten

Terug

officiële versie