Koning Willem I 1772-1843

Het koninkrijk van Nederland en België

Lees voor...

Nadat de Franse keizer Napoleon in 1813 was verslagen, was Nederland weer zelfstandig. Voor de Franse bezetting was Nederland een republiek geweest. Nu wilde Nederland toch liever een koning. De zoon van de vroegere stadhouder Willem V werd als koning gevraagd. Zijn antwoord was ja en in 1813 werd hij koning Willem I. Nederland was niet langer een groep van gewesten die samenwerkten, maar een echte eenheid. Willem kreeg in het nieuwe land de hoofdrol.

Willem I was koning én koopman

In 1815 werden de 'Oostenrijkse Nederlanden' (wat nu België is) samengevoegd met het nieuwe Nederland. Daardoor kreeg Nederland in het zuiden een goede buffer tegen Frankrijk. Zo ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Voor Europa was het een middelgroot land, maar wel een met veel koloniën.
De nieuwe koning ging meteen aan de slag. Hij wilde de oude rijkdom terugbrengen in Nederland. Al snel kreeg hij de bijnaam 'koning-koopman'. Willem probeerde in elk deel van zijn land - het noorden, het zuiden en Indië - de sterke kanten van de economie te stimuleren.

Kanalen graven en verplicht werken voor Nederland

Het zuiden moest zich richten op de productie van allerlei goederen. In het zuiden was de Industriële Revolutie al begonnen. De fabrieken daar moesten zich richten op het maken van allerlei producten. De handelaren uit het noorden moesten die producten over de hele wereld verkopen. De inwoners van de koloniën moesten zorgen voor kostbare goederen zoals zijde, tabak en specerijen.
Koning Willem I liet tussen Noord- en Zuid-Nederland kanalen en wegen aanleggen. Dat maakte het vervoeren van de producten gemakkelijk.
Willem I stopte zelf ook veel geld in de handel. Hij richtte in 1824 de Nederlandsche Handelmaatschappij op voor de handel met Nederlands-Indië. In Indië voerde hij het cultuurstelsel in. De Indische bevolking moest verplicht een deel van het jaar voor Nederland werken. De Nederlandsche Handelmaatschappij verkocht de producten die dit opleverde.

De Belgen zagen Willem I niet zitten

Willem I deed veel goed voor het land. Toch viel hij bij de Belgen niet in de smaak. Veel Belgen zagen in hem een koning die alle macht voor zichzelf wilde. Goed ontwikkelde en rijke Belgen wilden meer inspraak en daar wilde de koning niet van horen.
Ook de Belgische katholieken waren niet blij met de koning. Willem I was protestant, maar bemoeide zich toch met de opleiding van de katholieke priesters.
In 1830 was het genoeg en brak er een opstand uit. Dit begon in Brussel toen daar in de schouwburg een lied werd gezongen: 'Amour sacré de la patrie' (Heilige liefde voor het vaderland).

Dat betekende oorlog!

Willem I stuurde er een leger op af, maar het was al te laat. België werd onafhankelijk en ging alleen verder. Toch hield Willem I het leger nog negen jaar op de been. Dit heeft heel veel geld gekost en hij werd in Nederland minder populair.
In 1839 gaf hij eindelijk toe dat België onafhankelijk was. Een jaar later deed Willem I diep teleurgesteld afstand van de troon.

 


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8