Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma 19. yüzyıl

İşyerinden Okula

Çocuk işçiliği, on dokuzuncu yüzyılda çok olağan ve sık rastlanan bir olgu idi. Çocuklar, tarlada, dükkanda ya da atölyede çalışıyordu. O zamanki düşünceye göre, bu yalnızca yararlı bir faaliyet değildi, aynı zamanda çocuklar çalışırken bir şeyler öğrenebilirlerdi. Ama bunun yanında ailenin gelirine katkı sağlamaları da gerekiyordu. Sanayi Devrimi'nin etkisiyle çocukların fabrikalarda çalıştırılması söz konusu olunca, gittikçe artan oranda -en azından fabrikalarda çalıştırılmaya karşı- şikayetler ve eleştiriler dile getirilmeye başlandı.

Fabrikalardaki çalışma koşulları genelde çok kötüydü. Fırınların gece ve gündüz çalışır halde olduğu Petrus Regout'un Maastricht'teki cam fabrikası, bu bağlamda çok iyi bilinen bir örnektir. Fabrika on ikişer saatten iki vardiya halinde faaliyet gösteriyordu. Yaşları sekiz ile on arasında değişen çocuklar, gece yarısı saat on ikide sokaklarda yarı uykulu halde çalışmak için fabrikaya doğru yürüyorlardı ve Regout da bunu bir sorun olarak görmüyordu. Ona göre çocuklar, uykusuzluğa dayanabilirlerdi.

1860'lı yıllarda, çocuk işçiliğine yönelik eleştiriler daha da artmaya başladı. Doktorlar ve öğretmenler, çalışmanın sağlıksız olduğu ve çocuğun yerinin okul olması gerektiği yönünde açıklamalar yaptılar. Fabrika yöneticileri, çocukların eğitimlerini tamamladıktan sonra işe alınmalarının daha uygun olacağını anladılar. Zira, okuma yazmayı öğrenmiş on iki yaş ve üstü çocuklardan fabrikada daha iyi yararlanılabilirdi. Aynı zamanda, makinelerin devreye girmesiyle fabrika sahipleri çocuk işçiliğine daha az ihtiyaç hissetti. Zihniyet değişikliği, zamanla ebeveynleri de etkiledi. Aldıkları maaşlar artmaya ve çocuk işçiliğinin getirdiği ek kazançlara ihtiyaç artık azalmaya başlayınca, çocuklarını daha fazla ve daha uzun süre okula göndermeye karar verdiler.

İki yeni kanun bu gelişmelerin olmasına katkı sağladı. 1874 tarihinde Van Houten'ın hazırladığı 'Çocuk İşçiliği Kanunu', on iki yaşında ve altında olan çocukların atölye ve fabrikalarda çalıştırılmasına yasak getirdi. Ancak, bu durum, çocukların fabrikalarda çalıştırılmasına hemen tamamıyla son verilmesi anlamına gelmiyordu. Üstelik, bu kanunla çocukların tarlada çalıştırılması yasaklanmamıştı. 1900 yılında kabul edilen Zorunlu Eğitim Kanunu (Leerplichtwet), çocuk işçiliğine kesin olarak son verdi. Bu yıldan itibaren, ebeveynlere, çocuklarını yedi ile on iki yaş arası (on iki yaş dahil) okula gönderme zorunluluğu getirildi. Gerçek hayatta zaten birçok anne-baba bu kanunu uyguluyordu. 1900'lü yıllarda çocuk nüfusun yüzde doksanı okula gidiyordu.


 • Yaklaşık M.Ö. 3000 Dolmenler Tarıma başlayan ilk insanlar  
 • M.S. 47 - yaklaşık 400 Roma İmparatorluğu'nun Hudutları Roma Dünyasının Sınırlarında  
 • M.S. 658 - 739 Willibrord Hıristiyanlığın Yayılması  
 • M.S. 742 - 814 Büyük Şarl Akşam Ülkesinin, İmparatoru  
 • Yaklaşık M.S. 1100 Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’ Hollandaca Yazılı İlk Metin  
 • 1254 - 1296 V. Floris Hollandalı Bir Kont ve Hoşnut Olmayan Asiller  
 • 1356 - yaklaşık 1450 Hansa Birliği Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler  
 • 1469 ? - 1536 Erasmus Evrensel Bir Hümanist  
 • 1500 - 1558 V. Şarl İdari Bir Birlik Olarak Aşağı Ülkeler  
 • 1566 İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması Dinsel Anlaşmazlıklar  
 • 1533 – 1584 Willem van Oranje (Turuncu Hanedanından Willem) İsyankâr Bir Asilden ‘Vatanın Atası’na  
 • 1588 – 1795 Cumhuriyet Devlet Yönetiminde Eşi Olmayan Bir Uygulama  
 • 1602 – 1799 Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ('VOC') Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma  
 • 1612 ‘De Beemster’, Denizden/Gölden Kazanılmış, Kurutulmuş Arazi Hollanda ve Su  
 • 1613 - 1662 Kanal Kuşağı On Yedinci Yüzyılda Şehir Genişletme Çalışmaları  
 • 1583 – 1645 Hugo de Groot (Hugo Grotius) Çağdaş Uluslararası Hukukun Öncüsü  
 • 1637 Devlet (Konsey) İncil’i Kitapların Kitabı  
 • 1606 ? – 1669 Rembrandt Büyük Ressamlar  
 • 1662 Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Major) Dünya’yı Haritaya Aktarma  
 • 1607 - 1676 Michiel de Ruyter Deniz Kahramanları ve Cumhuriyet’in Daha Geniş Bir Alana Yayılması  
 • 1629 - 1695 Christiaan Huygens Altın Çağ’da Bilim  
 • 1632 - 1677 Spinoza Gerçeği Arama Yolunda  
 • yaklaşık 1637 – 1863 Kölelik Yeni Dünya’da İnsan Ticareti ve Zorunlu Çalışma  
 • 17. ve 18. yüzyıllar Şehir Dışındaki Malikâneler Refah İçinde Yaşam  
 • 1744 - 1828 Eise Eisinga Hollanda’da Aydınlanma  
 • 1780 – 1795 Vatanseverler Cumhuriyet’in Krizi  
 • 1769 - 1821 Napolyon Bonaparte Fransız İdaresi Dönemi  
 • 1772 - 1843 Kral I. Willem Hollanda ve Belçika Krallığı  
 • 1839 İlk Demiryolu Hızlanma  
 • 1848 Anayasa Bir Devletin En Önemli Kanunu  
 • 1860 Max Havelaar Hollanda Doğu Hindistanı’nda Yaratılan Kötü Koşullardan Şikayet (Doğu Hindistan’da Skandal)  
 • 19. yüzyıl Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma İşyerinden Okula  
 • 1853 – 1890 Vincent van Gogh Çağdaş Sanatçı  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Kadınların Özgürleşmesi  
 • 1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı Savaş ve Tarafsızlık  
 • 1917 - 1931 De Stijl ‘Stil’ Tasarımda Devrim  
 • 1929 - 1940 Kriz Yılları Toplum Bunalımda  
 • 1940 – 1945 II. Dünya Savaşı İşgal ve Özgürlük  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Yahudilerin Tutuklanması  
 • 1945 - 1949 Endonezya Bir Sömürge Özgürlük İçin Savaşıyor  
 • 1886 - 1988 Willem Drees Refah Devleti  
 • 1 Şubat 1953 Büyük Su Baskını Suyun Yarattığı Tehlike  
 • 1948 yılından itibaren Televizyon Kitle İletişim Araçlarının Yükselişi  
 • yaklaşık 1880 yılından itibaren Rotterdam Limanı Dünyaya Açılan Kapı  
 • 1911 - 1995 Annie M. G. Schmidt Bir Burjuva Ülkesinde Aykırılık  
 • 1945 yılından itibaren Surinam ve Hollanda Antilleri Batı’daki Sömürgelerin Hollanda’dan Ayrılması  
 • 1995 Serebrenitza Barışı Korumanın Çıkmazları  
 • 1945’ten bugüne Çok Renkli Hollanda Çokkültürlü Toplum  
 • 1959 – 2030 ? ‘Gaz Deposu’ Sonu Belli Olan Bir Hazine  
 • 1945’ten bugüne Avrupa Hollandalılar ve Avrupalılar  
türkçe versiyonu