Beeld & geluid

Verzet tegen kinderarbeid

Vensterplaat Verzet tegen kinderarbeid

Vensterplaat Verzet tegen kinderarbeid

Op deze plaat over het verzet tegen kinderarbeid is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes op de vensterplaat om erachter te komen.

Vormgeving: Kok Korpershoek. Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting.

Terug

officiële versie