Beeld & geluid

Verzet tegen kinderarbeid

Schooltv Beelbankclip Fabrieksarbeiders

De arbeiders in de fabrieken hebben het zwaar tijdens de Industriële Revolutie. Ze krijgen weinig betaald en het werk is saai en onveilig.

Terug

officiële versie