Beeld & geluid

Verzet tegen kinderarbeid

Kinderarbeid

Kinderarbeid

In de 19e eeuw was kinderarbeid in Nederland normaal. Het extra geld dat gezinnen hiermee verdienden was hard nodig om te kunnen overleven. Maar vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. Dokters en onderwijzers benadrukte dat het werk ongezond was. Ook de politiek ging zich er mee bemoeien. De liberale politicus Samuel van Houten ontwierp de eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan kinderarbeid: het Kinderwetje van Van Houten. Deze wet uit 1874 verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken.

Het naaien van juten zakken, collectie Beeldbank Nationaal Archief/fotocollectie Arbeidsinspectie nr. 256-4978

Terug

officiële versie