Beeld & geluid

Verzet tegen kinderarbeid

Jongen aan werkbank

Jongen aan werkbank

In de 19e eeuw was kinderarbeid in Nederland heel normaal. Het Kinderwetje van Van Houten moest hier een einde aan maken. Deze wet uit 1874 verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken. Er was echter nauwelijks controle op de uitvoering van de wet, waardoor er ook na 1874 nog kinderen onder de 12 jaar werkten in de fabrieken. De wet op de leerplicht uit 1900 maakte hier een einde aan. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs.

Terug

officiële versie