Beeld & geluid

Verzet tegen kinderarbeid

Jacob Jan Cremer, auteur van Fabriekskinderen, een bede, doch niet om geld

Jacob Jan Cremer - Fabriekskinderen

Jacob Jan Cremer was een schrijver, voordrachtskunstenaar en kunstschilder die bekend werd door zijn protest tegen kinderarbeid. In 1863 hield hij een voordracht over Leidse fabriekskinderen die in de textielindustrie tien tot vijftien uren per dag moesten werken.

In zijn strijd tegen kinderarbeid droeg hij overal in het land zijn boek 'Fabriekskinderen, een bede, doch niet om geld' voor. Het boek heeft een belangrijke invloed gehad bij de besluitvorming om kinderarbeid af te schaffen.

Het hele proces van het afschaffen van de kinderarbeid ging Cremer allemaal veel te traag. In 1870 deed hij een oproep om de regering met adressen te bestoken. Toen hij zich gesteund wist door het succes van die actie, stuurde hij een Openbare Brief aan den Minister van Binnenlandse Zaken, waarin hij nogmaals de overheid opriep om in te grijpen.

In 1874 kwam uiteindelijk het Kinderwetje van Van Houten tot stand, waarbij het verboden werd kinderen onder de twaalf jaar in fabrieken te laten werken. In de praktijk werd de wet slecht gehandhaafd en werd fabrieksarbeid van kinderen pas twintig jaar na Cremers dood (5 juni 1880) effectief uitgebannen bij de invoering van de in 1900 aangenomen Leerplichtwet.

Terug

officiële versie