Verztet tegen kinderarbeid Negentiende eeuw

De fabriek uit, de school in

Lees voor...

In de 19e eeuw moesten veel jonge kinderen werken. In de winkel, op het land of in een werkplaats. Dit heet kinderarbeid. Pas in 1874 kwam er door een wet een einde aan deze kinderarbeid.

Kinderarbeid

In de 19e eeuw was het vaak nodig dat kinderen werkten. Want hun ouders verdienden zelf te weinig geld. Veel mensen geloofden ook dat werken goed was voor kinderen. Ze zouden er wat van leren.

Fabrieken

In die tijd werden er in Nederland steeds meer fabrieken gebouwd. Ook jonge kinderen werkten in deze grote, smerige fabrieken. Een bekend voorbeeld van kinderarbeid vond plaats in Maastricht. Daar was de glasfabriek van Petrus Regout.

Slaap

In de fabriek van Regout brandden de ovens dag en nacht. Arbeiders werkten er twaalf uur achter elkaar. Ook jonge kinderen van acht jaar. Deze kinderen liepen dan 's nachts over straat op weg naar hun werk. Terwijl ze nog niet echt wakker waren. Regout vond dat niet erg. Kinderen konden wel zonder slaap, vond hij.

Kritiek

Vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. Vooral leraren en artsen waren het er niet mee eens. Ze vonden dat kinderarbeid ongezond was. Ze vonden dat jonge kinderen naar school moesten om te leren lezen en schrijven.

Wetten

Twee wetten maakten een einde aan de kinderarbeid. In 1874 verbood de Kinderwet de arbeid van kinderen jonger dan twaalf jaar. Jonge kinderen mochten niet meer werken in werkplaatsen en fabrieken. In 1900 kwam ook de Leerplichtwet. Dat betekende dat kinderen van zeven jaar tot twaalf jaar verplicht naar school moesten.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie