Les: Karel de Grote

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over Karel de Grote centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wie Karel de Grote was en welke betekenis hij heeft gehad.

Vakgeschiedenis - maatschappijleer - taal - drama/handvaardigheid (facultatief)
TijdvakTijd van monniken en ridders
Doelgroepgroep 5-6 & groep 7-8
Tijdsduur1 á 1,5 lesuur
Groeperingsvormklassikaal, tweetallen en individueel

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Karel de Grote

 

Groep 5-6

Groep 7-8

(alle documenten kunnen opgeslagen worden via de rechtermuisknop)

En verder

Leerdoelen

Benodigde voorkennis

Lesactiviteiten

Introductie

Bespreek klassikaal de vensterplaat en bekijk daarna de canonclip over Karel de Grote. Vergelijk de informatie uit de canonclip met de informatie de leerlingen zelf hebben ontdekt in de vensterplaat.

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Jan Lieffering

Informatieblokjes

1 Koning Karel: Ideaalbeeld van Karel de Grote door Albrecht Dürer, ca. 1511. (Collectie Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg).

2 Tot keizer gekroond: Zilveren penning uit de tijd van Karel de Grote, tussen 804-814. Karel staat hierop afgebeeld als een Romeinse keizer. (Collectie Cabinet des Médailles, Parijs).

3 Vader van Europa: Landschap met Karel de Grote, Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619. (Collectie Rijksmuseum, Amsterdam)

4 Trouwe leenmannen: Een leenman brengt een eerbetoon aan zijn leenheer. Middeleeuwse miniatuur. (Collectie Archives Départementales Perpignan).

5 Wie schrijft die blijft: Handtekening van Karel de Grote onder een oorkonde uit het jaar 790. (via Wikimedia Commons).

6 Karels einde: Reconstructie van Karels palts in Aken. (Door Ernst Klett Verlag, Stuttgart, www.klett.de).

7 Hoofdstad Aken: Dom van Aken met in het midden de paltskapel. (via Wikimedia Commons).

8 Spannende ridderverhalen: Karel de Grote en de zwarte ridder. Houtsnede uit een 14de-eeuwse gedrukte versie van Karel en Elegast: Coninck Karel ende Elegast. Een schone ghenuechlijcke historie om te lesen. (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, II 54948 A L.P.).

9 Witte olifant: Een witte krijgsolifant op een Spaanse muurschildering uit de 12de eeuw. (via Wikimedia Commons).

Werkbladen 5-6/7-8

 

Terug

officiële versie