Kalender

Historische gebeurtenissen en de canon

Kies een datum(deel)

óf kies een venster:

 

26nov1618

Op de Synode van Dordrecht wordt besloten een officiële Nederlandse vertaling van de bijbel te laten maken

Op 26 november 1618 begon er in Dordrecht een synode van de protestanten die meer dan een half jaar zou duren. Een synode is een belangrijke kerkvergadering. De protestanten vonden dat iedere gelovige zelf de Bijbel moest lezen. Maar als iedereen de Bijbel hoorde te lezen, dan moest er wel een goede en betrouwbare Bijbel in het Nederlands zijn. Zo'n officiële Nederlandse vertaling was er alleen nog niet. Op de synode van Dordrecht werd daarom de opdracht gegeven om zo'n vertaling te maken. De regering werd gevraagd de vertaling te betalen. Het duurde wel acht jaar voordat de regering het ermee eens was. Pas in 1626 konden de vertalers aan de slag. Negen jaar later was de Statenvertaling of Statenbijbel klaar.

De Statenbijbel


 

17sep1637

Eerste exemplaar Statenbijbel aangeboden aan de Staten-Generaal

Op 17 september 1637 bieden drie dominees in Den Haag het eerste exemplaar aan van de 'Statenbijbel'. Dat doen ze in de vergadering van de Staten-Generaal, de regering van de Republiek.

Het is een prachtig boek geworden: 1500 pagina's dik, met bladgoud op de randen en gebonden in rood fluweel.

Het besluit om een nieuwe bijbelvertaling te maken werd genomen op de Synode van Dordrecht in 1618-1619. De Staten-Generaal hebben het vertaalwerk betaald.

De Statenbijbel


 

17jun2006

Uitreiking van de eerste Jongerenbijbel op de EO-Jongerendag

Voor christenen is de Bijbel het belangrijkste boek dat er is. In de Bijbel staat 'het woord van God', de waarheid zoals God die aan de mensen vertelde. In de zestiende en zeventiende eeuw vonden katholieken dat gewone mensen de Bijbel zelf niet hoefden te lezen. Protestanten vonden juist wel dat iedere gelovige de Bijbel zelf moest kunnen lezen. Maar de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. Daarom werd in 1618 besloten dat er een goede Nederlandse vertaling van de Bijbel moest komen.
Dat werd de Statenvertaling. In 1637 was de Statenbijbel klaar. Meer dan driehonderd jaar lang was dit de belangrijkste Bijbel in de protestantse kerken. Ook nu zijn er nog kerken die deze Bijbel gebruiken. Maar er zijn ook veel kerken die de Nieuwe Bijbelvertaling gebruiken, die in 2004 klaar was. Die vertaling gebruikt modernere woorden, zodat het lezen makkelijker is.
Ook werd er speciaal voor jongeren een versie van deze Nieuwe Bijbelvertaling gemaakt. Daarin staat bij veel dingen een uitleg. Op 17 juni 2006 werden de eerste Jongerenbijbels gegeven aan minister-president Balkenende en minister Rouvoet. Dat gebeurde op de Jongerendag van de Evangelische Omroep.

De Statenbijbelofficiële versie