Kalender

Historische gebeurtenissen en de canon

Kies een datum(deel)

óf kies een venster:

 

17feb1837

Geboortedag Samuel van Houten

In de negentiende eeuw was kinderarbeid heel normaal. Maar vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. De regering ging zich er ook mee bemoeien. Er kwamen twee nieuwe wetten.
De eerste was de Kinderwet van Samuel van Houten in 1874. Deze wet verbood kinderen tot twaalf jaar in werkplaatsen en fabrieken te werken. Samuel van Houten was een Nederlandse politicus. Hij werd geboren op 17 februari 1837.

Verzet tegen kinderarbeid


 

19sep1874

Het 'Kinderwetje' van politicus Samuel van Houten wordt vastgesteld

In de negentiende eeuw was kinderarbeid heel normaal. Maar vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. De regering ging zich er ook mee bemoeien. Er kwamen twee nieuwe wetten.
De eerste was de Kinderwet van Samuel van Houten. Deze wet werd op 19 september 1874 vastgesteld. De wet verbood kinderen tot twaalf jaar in werkplaatsen en fabrieken te werken. Dat klinkt heel goed, maar het betekende niet dat kinderarbeid meteen ophield. Er werd bijna niet gecontroleerd of de mensen zich ook aan de wet hielden. Bovendien was werken op het land nog niet verboden.
De andere wet was de Leerplichtwet. Toen die in 1900 werd ingevoerd, kwam er definitief een einde aan kinderarbeid. Vanaf dat moment waren alle ouders verplicht hun kinderen van zeven tot dertien jaar naar school te sturen.

Verzet tegen kinderarbeid


 

05jun1880

Sterfdag Jacob Jan Cremer

In de negentiende eeuw was kinderarbeid heel normaal. Maar vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. In 1863 schreef Jacob Jan Cremer het boek Fabriekskinderen. Dit boek heeft een belangrijke invloed gehad bij de besluitvorming om kinderarbeid af te schaffen. Jacob Jan Cremer overleed op 5 juni 1880.

Verzet tegen kinderarbeid


 

14okt1930

Sterfdag Samuel van Houten

In de negentiende eeuw was kinderarbeid heel normaal. Maar vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. De regering ging zich er ook mee bemoeien. Er kwamen twee nieuwe wetten.
De eerste was de Kinderwet van Samuel van Houten in 1874. Deze wet verbood kinderen tot twaalf jaar in werkplaatsen en fabrieken te werken. Samuel van Houten was een Nederlandse politicus. Hij overleed op 14 oktober 1930.

Verzet tegen kinderarbeidofficiële versie