De hunebedden ± 3000 voor Christus

De graven van de eerste bewoners

Lees voor...

Hunebedden zijn gemaakt van op elkaar gestapelde stenen. Deze stenen zijn heel groot en zwaar. In de provincie Drenthe staan meer dan vijftig van die hunebedden. Ze zijn gebouwd door de eerste bewoners van ons land.

De bouwers

Deze eerste bewoners woonden hier 5000 jaar geleden. We weten weinig over deze mensen. Want ze kenden geen schrift en schreven dus niks op. We weten ook weinig over hun huizen of hun spullen, die zijn niet bewaard gebleven. Of ze liggen heel diep onder de grond. Alleen in Drenthe is het anders. Want daar lagen die stenen waarmee de mensen toen de hunebedden bouwden. En die staan er dus nog steeds.

Ossen

De grootste stenen van de hunebedden wegen 20.000 kilo. Toch wisten de mensen uit die tijd zulke zware stenen op te tillen. En dat is knap, omdat er 5000 jaar geleden geen hijskranen of machines waren. Er was alleen eenvoudig gereedschap, bijvoorbeeld bijlen van steen. De mensen versleepten de stenen met behulp van touwen en ossen en de mannen gebruikten hun armen.

Begraafplaats

Een hunebed bouwen was dus erg zwaar werk, maar toch deden die mensen het. De hunebedden waren heel belangrijk voor hen. Het waren namelijk hun begraafplaatsen. Als alle stenen op hun plek stonden, groeven ze een kuil onder het hunebed. In deze kuil legden ze hun doden. Archeologen hebben ontdekt dat de hunebedden begraafplaatsen zijn. Archeologen graven in de grond naar spullen van vroeger. Door hun vondsten weten we hoe mensen vroeger leefden.

Leven na de dood

In de grond onder de hunebedden begroeven de mensen niet alleen hun doden. Ze stopten ook wapens, potten en gereedschap in de grond. De hunebedbouwers gaven deze spullen aan hun doden mee. Want zij geloofden in leven na de dood. In de hemel, dachten ze, kunnen de doden deze spullen goed gebruiken.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie