Beeld & geluid

Hebban olla vogala

Scriptorium-initiaal

Scriptorium

Het scriptorium was de ruimte waar middeleeuwse monniken teksten overschreven en vertaalden. Deze ruimte lag meestal bij de bibliotheek van het klooster of de abdij. Het overschrijven en vertalen van boeken was één van de belangrijkste bezighededen van de monniken.

Scriptorium-initiaal, Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 213, fol. 2r.

Terug

officiële versie