Haven van Rotterdam vanaf ongeveer 1880

De poort naar de wereld

Lees voor...

Nederland is ook in deze tijd een belangrijk handelsland. Als er één plek is waar je dat heel goed kunt zien, is het wel Rotterdam. Rotterdam ligt aan de Noordzee in de delta van grote Europese rivieren. De haven is voor grote zeeschepen bereikbaar. In het achterland (onder meer Duitsland) wonen op een dag rijden wel honderd miljoen mensen. Daarom is Rotterdam de natuurlijke plek voor de belangrijkste haven van Europa.

Een dorpje aan de Rotte

Rond het jaar 1250 was in de monding van het riviertje de Rotte een dam gelegd. Die dam moest voorkomen dat het instromende zeewater het riviertje te zout maakte. Bij de dam werden al snel goederen met de hand overgeladen van rivierboten op zeescheepjes: het begin van de Rotterdamse haven.

Rotterdam werd een vissershaven

In de 16e eeuw ontwikkelde Rotterdam zich tot een belangrijke vissershaven. Later profiteerde de stad ook van de scheepvaart naar de koloniën. Toch werd Rotterdam nooit het centrum van de koloniale handel. De haven was toen te moeilijk bereikbaar voor zeeschepen. Behalve dat woonden de belangrijkste kooplieden en ondernemers in Amsterdam.

De duinen werden gewoon doorgestoken

Ook al bestond Rotterdam dus al lang, het was nooit een belangrijke havenstad. Dat veranderde pas echt in de 19e eeuw. Onder leiding van ingenieur Pieter Caland waren de duinen bij Hoek van Holland doorgebroken. Er was een nieuwe verbinding naar de Rotterdamse haven gegraven: de Nieuwe Waterweg.
Ondertussen groeide in het Duitse Ruhrgebied de mijnbouw en de industrie. Zij zochten een korte weg naar zee. De Rotterdamse haven was nu goed bereikbaar vanuit de zee. In de haven werden nieuwe havenbekkens aangelegd. Stoomkranen en andere machines maakten het lossen en laden sneller en makkelijker. Goederentreinen stonden klaar om de producten snel af en aan te voeren.

De haven was plat gebombardeerd

De Rotterdamse haven werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog. Bijna de helft was verwoest. Toen Nederland weer opgebouwd moest worden, kreeg de haven van Rotterdam voorrang. Het herstel van deze haven was erg belangrijk. Na de oorlog ging Europa succesvol samenwerken en werd de Duitse economie snel weer gezond. Daardoor herstelde de handel tussen Nederland en het achterland zich ook goed. De groei was zo groot dat er al snel uitbreidingen nodig waren. Daarom werden in de jaren vijftig de Eemhaven en Botlek aangelegd.

Nederland wil graag dat Rotterdam groot blijft

Ook in de laatste veertig jaar is de haven steeds gegroeid. Daarom zijn Europoort en de Maasvlakte aangelegd. Doordat er over de hele wereld steeds meer spullen worden vervoerd, worden ook andere havens belangrijk. De Nederlandse regering wil dat de haven van Rotterdam een belangrijke wereldhaven blijft. Net als Schiphol is Rotterdam een knooppunt voor onze handel met het buitenland. De regering doet dus veel voor de haven en zorgt dat de haven goed bereikbaar is. Daarom is de Betuweroute bijvoorbeeld aangelegd. Dat is een nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland. Het is één van de projecten om de haven klaar te maken voor de toekomst.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8