Les: De haven van Rotterdam

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over de haven van Rotterdam centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat hoe de haven zich heeft kunnen ontwikkelen tot de grootste haven van Europa. De aflevering die Het Klokhuis maakte over de haven van Rotterdam biedt een duidelijke en aansprekende introductie op deze wereldhaven.

Vakgeschiedenis en aardrijkskunde
TijdvakTijd van televisie en computer
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 les uur
Groeperingsvormindividueel en/of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Haven van Rotterdam

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Informatieblokjes

Werkblad

 

Terug

officiële versie