Beeld & geluid

Haven van Rotterdam

Vensterplaat De haven van Rotterdam

Vensterplaat De haven van Rotterdam

Op deze plaat over de haven van Rotterdam is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes op de vensterplaat om erachter te komen.

llustrator: Wim Euverman. Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten

Terug

officiële versie