Hansa Birliği 1356 - yaklaşık 1450

Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler

On ikinciden on altıncı yüzyıla kadar geçen uzun dönemde Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle ve özellikle ülkenin doğusunda daha birçok şehir, gelişen önemli ticaret merkezleriydi. Bu şehirler Hansa Birliği'nin üyesiydi. Hansa veya Hanze, başlangıçta aynı ürünleri çeşitli şehirlerde pazarlayan tüccarlar arasında işbirliği anlaşmasıydı. Birlikte çalışarak maliyetleri düşürebiliyor, birlikte daha güvenli seyahat edebiliyor, toptan alış veya satış yapabiliyor, derebeylerinin kapris ve keyfi davranışlarına karşı birlikte direnç gösterebiliyorlardı. 1356 yılından itibaren Hansa, farklı şehirlerdeki tüccarlar arası birlik olmaktan çıkıp bir tür şehirler arası birlik oldu. Bu karara, 1356 yılında yapılan ilk toplantıda şimdiki Almanya'da bulunan Lübeck şehrinde varıldı. Almanca'da 'Hanze', Hollandaca'da da 'De Hanze' olarak geçen kavram, şehirler arasında oluşan güçlü bir ticari ağın adı oldu. İşbirliği içinde olan bu şehirlerin ağı, Almanya, Hollanda, Belçika, Baltık Ülkeleri, Norveç ve Polonya'ya kadar genişledi. Bu ticari ağ içinde, şehirler arası birlik, mümkün olduğu kadar ticari engelleri kaldırmaya çalıştı. Hansa Birliği, birlik dışındaki şehirlerle de, örneğin Londra ve hatta İspanyol şehirleri ile de ticaret yaptı.

Tuz, tahıl, balık, kereste, şarap, bira, hayvan derisi ve kumaş gibi ürünler çok sık pazarlanıyordu. Nakliye işi genelde deniz ve nehirler üzerinden, 16. yüzyıldan önce kullanılan geniş ve uzun (15 ila 30 metre arası uzunlukta) tekneler aracılığıyla yapılıyordu. Şehirler, ticaretin olumlu etkisiyle büyüdü ve gelişti. Etraflarına şehir surları inşa edildi. Tüccarlar yeni ihtişamlı evler, mal depoları ve diğer türden binalar yaptırdılar. Adı geçen şehirlerde ve hatta Hasselt, Doesburg gibi küçük Hansa kasabalarında bile, Hansa Birliği'nin izlerini bugün dahi görmek mümkündür.

Hansa Birliği'nde olmayan Amsterdam gibi şehirler için, Baltık Denizi'nde alım-satım 'bütün ticaretin anası' olarak görülüyordu. Ekonomik gelişme ve kalkınmanın temelini bu ticaret oluşturdu. Bu durum bu ticaret merkezinin IJssel Nehri kıyısında bulunan şehirlerle rekabet etmesi gerektiği anlamına geliyordu. On altıncı yüzyılda Hansa Birliği bozulduğunda, birlik dışındaki şehirlerin Baltık Denizi ticareti gelişmeye devam etti. 1585 yılına kadar Belçika'nın Anvers şehri gerçek bir ticaret merkeziydi. Bu tarihten sonra Amsterdam bu unvanı devraldı. Bundan kısa bir süre sonra, Hollanda ticareti, gittikçe dünya denizleri üzerinde yoğunlaştı. Böylece sömürge topraklarının fethedilmesi ve işletilmesi fikrini temel aldı. Avrupa'daki ekonomik ilişkilerin değişmesine bağlı olarak, IJssel Nehri kıyısındaki şehirler ticaretteki seçkin konumlarını kaybettiler.


 • Yaklaşık M.Ö. 3000 Dolmenler Tarıma başlayan ilk insanlar  
 • M.S. 47 - yaklaşık 400 Roma İmparatorluğu'nun Hudutları Roma Dünyasının Sınırlarında  
 • M.S. 658 - 739 Willibrord Hıristiyanlığın Yayılması  
 • M.S. 742 - 814 Büyük Şarl Akşam Ülkesinin, İmparatoru  
 • Yaklaşık M.S. 1100 Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’ Hollandaca Yazılı İlk Metin  
 • 1254 - 1296 V. Floris Hollandalı Bir Kont ve Hoşnut Olmayan Asiller  
 • 1356 - yaklaşık 1450 Hansa Birliği Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler  
 • 1469 ? - 1536 Erasmus Evrensel Bir Hümanist  
 • 1500 - 1558 V. Şarl İdari Bir Birlik Olarak Aşağı Ülkeler  
 • 1566 İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması Dinsel Anlaşmazlıklar  
 • 1533 – 1584 Willem van Oranje (Turuncu Hanedanından Willem) İsyankâr Bir Asilden ‘Vatanın Atası’na  
 • 1588 – 1795 Cumhuriyet Devlet Yönetiminde Eşi Olmayan Bir Uygulama  
 • 1602 – 1799 Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ('VOC') Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma  
 • 1612 ‘De Beemster’, Denizden/Gölden Kazanılmış, Kurutulmuş Arazi Hollanda ve Su  
 • 1613 - 1662 Kanal Kuşağı On Yedinci Yüzyılda Şehir Genişletme Çalışmaları  
 • 1583 – 1645 Hugo de Groot (Hugo Grotius) Çağdaş Uluslararası Hukukun Öncüsü  
 • 1637 Devlet (Konsey) İncil’i Kitapların Kitabı  
 • 1606 ? – 1669 Rembrandt Büyük Ressamlar  
 • 1662 Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Major) Dünya’yı Haritaya Aktarma  
 • 1607 - 1676 Michiel de Ruyter Deniz Kahramanları ve Cumhuriyet’in Daha Geniş Bir Alana Yayılması  
 • 1629 - 1695 Christiaan Huygens Altın Çağ’da Bilim  
 • 1632 - 1677 Spinoza Gerçeği Arama Yolunda  
 • yaklaşık 1637 – 1863 Kölelik Yeni Dünya’da İnsan Ticareti ve Zorunlu Çalışma  
 • 17. ve 18. yüzyıllar Şehir Dışındaki Malikâneler Refah İçinde Yaşam  
 • 1744 - 1828 Eise Eisinga Hollanda’da Aydınlanma  
 • 1780 – 1795 Vatanseverler Cumhuriyet’in Krizi  
 • 1769 - 1821 Napolyon Bonaparte Fransız İdaresi Dönemi  
 • 1772 - 1843 Kral I. Willem Hollanda ve Belçika Krallığı  
 • 1839 İlk Demiryolu Hızlanma  
 • 1848 Anayasa Bir Devletin En Önemli Kanunu  
 • 1860 Max Havelaar Hollanda Doğu Hindistanı’nda Yaratılan Kötü Koşullardan Şikayet (Doğu Hindistan’da Skandal)  
 • 19. yüzyıl Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma İşyerinden Okula  
 • 1853 – 1890 Vincent van Gogh Çağdaş Sanatçı  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Kadınların Özgürleşmesi  
 • 1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı Savaş ve Tarafsızlık  
 • 1917 - 1931 De Stijl ‘Stil’ Tasarımda Devrim  
 • 1929 - 1940 Kriz Yılları Toplum Bunalımda  
 • 1940 – 1945 II. Dünya Savaşı İşgal ve Özgürlük  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Yahudilerin Tutuklanması  
 • 1945 - 1949 Endonezya Bir Sömürge Özgürlük İçin Savaşıyor  
 • 1886 - 1988 Willem Drees Refah Devleti  
 • 1 Şubat 1953 Büyük Su Baskını Suyun Yarattığı Tehlike  
 • 1948 yılından itibaren Televizyon Kitle İletişim Araçlarının Yükselişi  
 • yaklaşık 1880 yılından itibaren Rotterdam Limanı Dünyaya Açılan Kapı  
 • 1911 - 1995 Annie M. G. Schmidt Bir Burjuva Ülkesinde Aykırılık  
 • 1945 yılından itibaren Surinam ve Hollanda Antilleri Batı’daki Sömürgelerin Hollanda’dan Ayrılması  
 • 1995 Serebrenitza Barışı Korumanın Çıkmazları  
 • 1945’ten bugüne Çok Renkli Hollanda Çokkültürlü Toplum  
 • 1959 – 2030 ? ‘Gaz Deposu’ Sonu Belli Olan Bir Hazine  
 • 1945’ten bugüne Avrupa Hollandalılar ve Avrupalılar  
türkçe versiyonu