Les: De Hanze

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over De Hanze centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat hoe en wanneer De Hanze ontstaan is. De aflevering die Het Klokhuis maakte over De Hanze biedt een duidelijke en aansprekende introductie op dit venster.

Vakgeschiedenis en aardrijkskunde
TijdvakTijd van steden en staten
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat De Hanze

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Illustrator: ivan & ilia

Informatieblokjes

Werkblad

Iris Boter

Terug

officiële versie