Beeld & geluid

De Hanze

Vensterplaat De Hanze

Vensterplaat De Hanze

Op deze plaat over de Hanze is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes op de vensterplaat om erachter te komen!

Illustrator: ivan & ilia. Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten

Terug

officiële versie