Beeld & geluid

De Hanze

Kaart: Hanzesteden aan de IJssel

Kaart: De Hanze

Met toestemming overgenomen uit: De Bosatlas van de geschiedeniscanon.

Noordhoff Uitgevers, Groningen

Terug

officiële versie