Beeld & geluid

De Hanze

Carta marina van de Baltische Zee

Carta marina van de Baltische Zee

De Hanze was een machtig netwerk van handelssteden die samenwerkten. Veel van de handelsroutes liepen over de Oostzee. De Carta Marina is een zeer bijzondere kaart vol details over de gebieden rond de Oostzee. Het was de eerste grote kaart van een Europese regio.

Olaus Magnus, Royal Library, Stockholm

Terug

officiële versie