De Hanzesteden 1356 - ±1450

Handel en samenwerking

Lees voor...

Steden als Zwolle, Kampen en Deventer waren vroeger erg rijk. Dat kun je nog altijd goed zien. Bijvoorbeeld aan de mooie huizen en aan de hoge muren rond de stad. Maar hoe werden ze zo rijk?

Samenwerken

In 1356 werden Zwolle, Kampen en Deventer lid van de Hanze. Dit was een vereniging van meer dan 70 steden. Ook veel steden uit het buitenland waren lid. Bijvoorbeeld uit Duitsland en Polen. De leden van de Hanze werden Hanzesteden genoemd. En ze hadden maar één doel: samen spullen kopen en verkopen, handel dus. Door samen te werken konden de Hanzesteden meer geld verdienen.

Oostzee

De Hanzesteden deden vooral zaken aan de kust van de Oostzee. Daarom lagen de Hanzesteden vaak aan het water. Denk bijvoorbeeld aan Kampen, Zwolle en Deventer aan de rivier de IJssel. Via de IJssel reisden de Nederlandse handelaars op boten naar de Oostzee. En vandaar zeilden ze naar plaatsen in Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Veilig

De Hanzesteden hielpen elkaar goed. Samen konden de handelaars uit de Hanzesteden bijvoorbeeld veilig reizen. Want piraten durfden een grote vloot schepen niet aan te vallen. Zo werd er veel geld verdiend. Vooral met de handel in vis, hout, bier en graan. De Hanzesteden werden dan ook steeds rijker. Er kwamen grote muren rond de steden. En voor de handelaars kwamen er mooie huizen.

Amsterdam

Rond 1500 werden de Hanzesteden minder belangrijk voor ons land. En een eeuw later veroverden Nederlanders gebieden in Azië en Afrika. Uit deze gebieden kwam suiker, peper, koffie en thee. Vooral handelaars uit Amsterdam deden goede zaken en zo werd Amsterdam erg belangrijk voor ons land. De Hanzesteden kwamen op de tweede plaats.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie