De gasbel 1959-2030?

Het gas raakt op

Lees voor...

In de vorige eeuw deed de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een geweldige ontdekking: in de grond bij Slochteren (Groningen) werd een gasbel ontdekt. Olie en gas zijn veel geld waard en de ontdekking van het gasveld is heel belangrijk geweest voor Nederland. Het heeft Nederland een rijk land gemaakt.

De grootste gasbel ter wereld

In 1959 werd onder het land van boer Boon in de buurt van Slochteren gas ontdekt. De NAM schatte dat het om meer dan 300 miljard kubieke meter gas ging. Later bleek dat het bijna 10 keer zoveel te zijn: 2800 miljard kubieke meter. Het was de grootste gasbel ter wereld!
Bijna iedereen in Nederland gebruikt gas. Gas gebruik je voor de verwarming, voor warm water en om te koken. Bedrijven zoals tuinbouwers gebruiken het om hun kassen te verwarmen.

Een gasbel die geen bel is

De gasbel is niet echt een bel met gas. Het wordt wel zo genoemd, maar het gas zit in kleine gaatjes in een steenlaag onder de grond, twee en halve kilometer diep. Boven deze steenlaag zit een steenlaag die niets doorlaat. Gelukkig voor ons, anders zou het gas allang in de lucht zijn verdwenen. Gas uit de grond halen, heet ‘gas winnen’. Doordat de gasbel geen echte bel is, blijft alles in de aarde gewoon op zijn plaats. Toch komen er in Groningen wel eens lichte aardschokken voor. Doordat we zoveel gas winnen, verzakt de ondergrond toch een beetje. Daardoor kunnen muren of wegen scheuren.

Nederland verdient veel met het gas

Voor Nederland is het aardgas heel belangrijk. Ons land verdient er veel geld aan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die het gas wint, is voor een deel van de Nederlandse staat. Het gas wordt verkocht aan Nederlanders, maar ook aan andere landen. De prijs van het gas is gekoppeld aan de olieprijs. Als de olie dus duurder wordt, wordt het gas ook duurder. En dat betekent dat we er nog meer aan verdienen. Het geld dat Nederland verdient met het gas, noemen we ‘aardgasbaten’.

Het gas raakt langzaam op

Maar wat als het gas op is? Dat is een heel belangrijke vraag, omdat Nederland dan veel inkomsten kwijtraakt. Volgens de NAM is er nog zeker genoeg gas tot 2030. De NAM denkt wel dat het steeds moeilijker zal worden om het gas naar boven te halen. Het gas in de grond staat onder een bepaalde druk en die druk is nu al een stuk lager dan vroeger. Dat betekent dat de gaswin-techniek ook moet verbeteren. Het is dus de vraag hoelang de NAM al zijn klanten nog gas kan leveren.

Gas en het milieu

De NAM wil graag nieuwe gasvelden gaan gebruiken. Ze weten dat er onder de Waddenzee ook veel gas zit, maar dat mag niet zomaar gewonnen worden. Allerlei milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Ze hebben geen bezwaar tegen gas, dat is namelijk een heel schone brandstof. Maar de Waddenzee is een heel bijzonder en belangrijk natuurgebied voor Nederland. De milieuorganisaties willen niet dat dit natuurgebied kapot wordt gemaakt. Ze denken dat de rust voor de dieren verstoord zal worden door de mensen en apparaten die nodig zijn om het gas te winnen. Een Waddenzee vol boortorens is lelijk. En wat gebeurt er als de bodem daalt of verzakt?
Inmiddels heeft de Waddenvereniging toch toestemming gegeven. Ze hebben wel heel strenge regels afgesproken waaraan de NAM zich moet houden.

 


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8