Discussieforum

Basisonderwijs

Reageren

Re: Je eigen stad, dorp, streek

In het A-deel van het rapport van de canoncommissie wordt op blz. 31 en 32 aandacht gevraagd voor de lokale canon. (Vooral dit A-deel moet gelezen worden. Dan pas kun je goed met het B-deel aan het werk.)

"In dit verband wil onze commissie graag nadrukkelijk een lans breken voor lokale vormen van de canon. Het ontwikkelen hiervan viel niet binnen onze opdracht, die juist “het verhaal Nederland” betreft. Maar zeker in het basisonderwijs, en zowel om leerpsychologische als praktische redenen, is er heel veel voor te zeggen om de nationale canon een lokale vertaling te geven: denk alleen al aan verhalen over tweede wereldoorlog en bezetting uit de eigen omgeving, en aan de mogelijkheid om hierbij ooggetuigen in de klas te brengen (zie aanbeveling 16), maar ook oude spoorlijntjes in de buurt, industrieel erfgoed, de grachten in de eigen stad en grafheuvels als de lokale variant van de hunebedden.

Daarnaast verdient ‘de canon van de streek’ juist in het basisonderwijs haar eigen aandacht, in zulke diverse denkbare verschijningsvormen als de herkomst van plaats- en straatnamen, bekende streekgenoten, lokale excursiemogelijkheden, etcetera. Het kan daarbij om “grote” stoffen gaan, zoals bijvoorbeeld in Den Haag Couperus en de Haagse school zeer wel aan jonge kinderen zouden kunnen worden voorgeschoteld terwijl die elders pas later op het programma zullen komen. Maar ook ziet onze commissie grote waarde in alle mogelijke lokale beleving van geschiedenis en cultuur, zoals door middel van oudheidkamers, gevelstenen, kerken, monumenten, industrieel erfgoed tot en met hoe de SPAR-buurtwinkel in de oudste kern van Leiderdorp zichzelf deels heeft herschapen tot mini-museum over middenstand en grutterij. Lokaal is bij dit alles overigens zeker niet gelijk aan provinciaals. Juist in verhalen van mensen uit de buurt kan heel veel doorklinken van de geschiedenis van Nederland als land van migratie. Het liefst zag onze commissie voor elke Nederlandse gemeente een lokale canon voor het basisonderwijs ontworpen; een initiatief zoals in Hoogeveen zou men veel meer kinderen gunnen."

Dus, ik zou zeggen: "Meesters en juffen, aan de slag. Hier liggen ongedachte mogelijkheden."

Gert
gert op 17-10-2006

Reageren

Re: Je eigen stad, dorp, streek

Heel goed, die suggestie. We mogen onze eigen roots niet uit het oog verliezen. Er gaat al genoeg verloren in deze razendsnelle tijd.
Neem een stad als Bolsward die dit jaar 550 jaar bestaat. Er is goed aandacht aan geschonken op de basisscholen. Ook hebben ze daar een schitterend boek "Weeskind tegen wil en dank" dat in verhaalvorm door de stadsgeschiedenis trekt met het onlangs jubilerende Weeshuis als rode draad.
In Dokkum kwam net een boek uit over oorlogsherinneringen. Ook een absolute must voor kinderen uit die stad en omgeving.
Er zou op dit gebied voor de bovenbouw van basisscholen nog veel meer gepubliceerd moeten worden, want niet overal heeft men de beschikking over dit soort aangename lesboeken/leesboeken.
Mulder op 08-10-2005

Reageren

Je eigen stad, dorp, streek

Hoe goed bedoeld ook, de algemene kennis van ons historisch en cultureel erfgoed mag niet ten koste gaan van wat onze eigen stad (dorp, streek, provincie) de kinderen te vertellen heeft. Dat is het verhaal dat dichtbij de kinderen staat omdat ze er bij wijze van spreken dagelijks aan voorbij gaan. Het is van de gekke als kinderen alleen maar moeten leren dat meren in Noord-Holland bijvoorbeeld zijn drooggemalen, terwijl ze geen weet hebben van het droogmalen van de Makkkumer of Workumermeer naast de deur! Hiermee wil ik niet zeggen dat men in Fryslân dan maar de Schermer, Purmer, Wormer e.d. mag vergeten. Zeker niet, maar aanvullend dient wel gewaakt te worden voor behoud van de streekeigen historie.
Gerben D. Wijnja op 08-10-2005


Inloggen