Discussieforum

Basisonderwijs

Reageren

Re: Complimenten

Ik begrijp wat de juf zegt. Maar het is inderdaad wel een beetje triest. Ik vind niet dat je, als juf erg beïnvloed bent door wat je wel of niet in het verleden aan ervaringen en kennis hebt opgedaan, natuurlijk is dit iets waardevols wat je meeneemt. Maar wat je een goede leerkracht maakt zijn niet alleen die ervaringen en kennis uit het verleden, maar juist wat je daarmee doet. Te weten op welke gebieden jou kennis volstaat en waar je tekortschiet en daar aan werken dat is wat je een goede leerkracht maakt. En niet alleen werken aan de punten waarin je tekortschiet, maar continue in ontwikkeling blijven, tenslotte is het onderwijs evenals de geschiedenis niet een vaststaand onveranderbaar gegeven, maar iets dat steeds in ontwikkeling is en als goede leerkracht ben je op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Daarnaast mag je toch verwachten van een leerkracht, dat die weet welke onderwerpen voor de kinderen belangrijk zijn. Als het goed is laat je je daarin niet blindelings leiden door de methode, maar heb je deze kennis opgedaan in je opleiding tot leerkracht. Verder kun je bij twijfel uiteraard op onderzoek uitgaan, het is niet zo heel lastig om bijvoorbeeld op internet te vinden wat de kerndoelen zijn voor de verschillende vakken in het basisonderwijs.
Ik ben het dus zeker met de meneer eens, ondanks dat ik zijn reactie op het toch 'goed bedoelde' bericht van de juf erg hard vind.
Waar ik het niet helemaal mee eens ben is zijn mening over het risico van de canon. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat nu blindelings vertrouwd wordt op de hoofdlijnen van de canon. In tegendeel, het is juist een aanvulling op de bestaande leerstof. Ik vind het een mooie aanvulling, vooral het overzicht waarin de vijftig vensters verwerkt zijn in de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken van de commissie De Rooy, vind ik heel waardevol. Aan de hand van dit overzicht is heel duidelijk te zien in welke van de tien tijdvakken, die overeenkomen met de tijdvakken die gehanteerd worden in bijvoorbeeld de methode; 'Bij de tijd.' aansluiting kan worden gezocht voor verdieping in één of meer van de vijftig vensters van de canon. Dit geeft je goede richtlijnen voor het ontwerpen van het onderwijs dat je wilt geven.
Maar het risico dat deze meneer noemt schuilt in iedere methode of andere gegeven leidraad voor het onderwijs. Deze richtlijnen horen gebruikt te worden als richtlijnen en als bruikbaar waardevol materiaal in de klas. Essentieel is dat de leerkracht hierboven staat en hier ook van af kan wijken. Dat de leerkracht weet wat hij/zij de kinderen wil en moet leren en weet hoe hij/zij dit aan gaat pakken. Niet in de laatste plaats, om de kinderen te kunnen volgen wanneer zij ' afdwalen' en met hen mee te kunnen denken.
Men kan zich natuurlijk niet laten ontmoedigen in het ontwikkelen van richtlijnen door het risico dat deze richtlijnen op een verkeerde manier gebruikt worden door leerkrachten die tekortschieten in hun bekwaamheid. Als het goed is helpt men diegene die zich steeds willen blijven ontwikkelen aan richtlijnen om nieuwe ontwikkelingen te integreren in hun manier van het aanbieden van onderwijs.
Elsbeth Haasnoot op 21-11-2008

Reageren

Re: Complimenten

Uw bericht verontrust mij. Waarom is een vakbekwame docent niet in staat zijn eigen kennis te overstijgen? Waarom voelt u zich gedwongen om tussen uw 25e en 65e de kennis uit te venten die u zelf op 20-jarige leeftijd uit uw schoolboeken opdeed? Waarom acht u zichzelf niet bekwaam genoeg om de informatie uit het geschiedenisboek bij u op school te taxeren op kwaliteit, te bepalen wat hoofdlijnen zijn en waar nodig aanvulling te verschaffen?

Ik meen dat dit de deskundigheid is die van docenten wordt gevraagd. Geen slaaf van het schoolboek, maar het schoolboek de baas. Wie daarin tekort schiet, moet bij zichzelf te rade gaan.

Wat u geweldig noemt, vind ik juist het grote risico van de canon: dat een docent niet verder kijkt dan z'n neus en nu klakkeloos aanneemt 'waar de accenten moeten liggen' en 'wat je niet mag overslaan'. Alsof met de oplevering van de canon het denken stopgezet mag worden. Alsof u, met de gebreken die u zelf constateert, nu met een gerust hart weer jaren vooruit kunt in uw onderwijs.

U bent de commissie erg dankbaar. Of de commissie u dankbaar moet zijn voor dit compliment, waag ik te betwijfelen.
Jo de Wit op 19-10-2006

Reageren

Complimenten

Je bent als juf erg beïnvloed door de geschiedenislessen en boeken die je zelf wel of niet hebt gekregen.
Het is een ramp om in grote lijnen hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.
Geweldig dat je nu weet waar je de accenten moet leggen en weet wat je niet mag overslaan in je lessen!
Ik ben de commissie en de opdrachtgever erg dankbaar.
Juf basisschool op 17-10-2006


Inloggen