Veelgestelde vragen

Wat is een canon?

Het woord 'canon' (met de klemtoon op de eerste lettergreep: de cánon) heeft verschillende betekenissen. Van Dales woordenboek noemt als eerste betekenis 'regel, richtsnoer, maatstaf', en in die zin is het hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven. Goudgerand, maar niet altijd zonovergoten.

Wat is de canon van Nederland?

In 2007 heeft de commissie Van Oostrom op verzoek van het ministerie van OCW een culturele en historische canon gepresenteerd die in de eerste plaats bedoeld is voor het onderwijs. De canon van Nederland - die op deze site te vinden is - telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. Canonrapport

Waarom is er een canon samengesteld?

De canoncommissie is in 2005 ingesteld omdat de Onderwijsraad had gezegd dat er in het onderwijs een tekort was aan "aandacht voor de 'canon' als uiting van onze culturele identiteit", terwijl er vandaag de dag juist behoefte is aan onderhoud van het collectief geheugen. De overwegingen om tot een canon in vijftig vensters te komen, heeft de canoncommissie beschreven in haar rapport entoen.nu - de canon van Nederland, te downloaden via deze site.

Is de canon verplicht?

1 augustus 2010 is de datum waarop de canon van Nederland officieel is opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het definitieve besluit hiertoe is op 28 mei 2010. in de Staatscourant (nr. 196) gepubliceerd. Al in januari werd de besluittekst gepubliceerd waarin staat dat de kerndoelen voor het PO (kerndoel 52) en de onderbouw van het VO (kerndoel 37) worden aangevuld met de volzin: De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
Volgens de nota van toelichting op het kerndoelenbesluit wordt van scholen gevraagd dat zij inzichtelijk kunnen maken dat in hun onderwijsaanbod - desgewenst ook buiten het geschiedenisonderwijs - de vensters geïntegreerd zijn in de behandeling van de tijdvakken. De bepaling gaat niet zo ver dat scholen elk individueel venster moeten behandelen in het onderwijs. De school kan dus eigen accenten (blijven) aanbrengen in het (geschiedenis)onderwijs. Tegelijkertijd is gewaarborgd dat een gedeelde kennis van de Nederlandse geschiedenis ontstaat.

Wat is de canonkaravaan?

De canonkaravaan is een reeks van bijeenkomsten door heel Nederland waar de canon van Nederland centraal staat. In 2011-2012 worden in acht provincies bijeenkomsten georganiseerd voor leerkrachten, docenten en erfgoedinstellingen. Het is een ontmoetingsplek rond de nationale (en regionale) canon, waarop praktische informatie wordt gegeven over het gebruik van de canon in de klas.
Informatie over de de tweede canonkaravaan 2011-2012 is hier te vinden. Verslagen van de eerste canonkaravaan 2007-2008 vindt u via de website van Erfgoed Nederland.

Wat doet stichting entoen.nu?

Stichting entoen.nu stelt zich ten doel om het gebruik van de canon van Nederland in onderwijs en samenleving te bevorderen. Ze doet dat onder meer via haar website www.entoen.nu, waar de vijftig vensters interactief in woord en beeld worden gepresenteerd. Het aan de website gekoppelde discussieforum biedt gelegenheid voor informatie uitwisseling over de canon en de verschillende toepassingsmogelijkheden in het onderwijs.
Het bestuur van stichting entoen.nu bestaat uit de leden van de canoncommissie. Hubert Slings is directeur van de stichting.

Waar kan ik meer informatie over de canon krijgen?

Op www.entoen.nu wordt alle relevante informatie rond de canon verzameld en bijgehouden. Als u zich abonneert op de maandelijkse canonnieuwsbrief, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Het dagelijkse nieuws rond de canon wordt bovendien gepubliceerd op www.twitter.com/entoennu.

Is de canon hiermee compleet?

De vijftig vensters zelf liggen voor de eerstkomende jaren vast. De achterliggende informatie waarmee de vensters geopend wordt, is echter bedoeld om aan te vullen en uit te breiden. Elke bezoeker die van de loginfunctie gebruik maakt, kan beeld, geluid en verwijzingen toevoegen. Na verzending komen deze bijdragen bij de redactie, die vervolgens besluit of tot plaatsing kan worden overgegaan.

Welke toevoegingen zijn er nodig?

Er is behoefte aan toevoegingen vanuit in elk geval twee hoeken:
1) Vanuit het onderwijs kunnen verhalen, lesopzetten, didactische suggesties en andere voorbeelden van 'beproefde praktijk' worden ingevoerd die voor andere onderwijsgevenden als inspiratiebron kunnen dienen.
2) Musea en andere erfgoedinstellingen, uitgevers en dergelijke kunnen excursiebestemmingen, boeken en films, achtergrondliteratuur en weblinks toevoegen.

Kan ik reageren/discussiëren/mijn mening geven over de canon?

U kunt bij elk venster uw reactie plaatsen. Voor algemene reacties op de canon kunt u terecht in het discussieforum. U kunt ook een mail sturen aan de redactie.


officiële versie