Europa Vanaf 1945

Landen werken samen

Lees voor...

In Europa werken 27 landen met elkaar samen. Ook Nederland. Deze samenwerking begon na de Tweede Wereldoorlog omdat landen hun economie weer wilden opbouwen. En om ervoor te zorgen dat er nooit meer een nieuwe oorlog zou komen.

EGKS

In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. Dat gebeurde door zes landen in Europa: Italië, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. Deze landen spraken af om met elkaar vrij te handelen in kolen en staal. Vrij handelen betekent dat ze aan de grens geen extra belasting aan elkaar betalen.

Opbouwen

Kolen en staal waren erg belangrijk. Kolen waren nodig voor de verwarming. En staal was nodig om bijvoorbeeld spoorlijnen aan te leggen en gebouwen te bouwen. De EGKS was de eerste samenwerking tussen de zes Europese landen.

EEG

In 1957 wilden de zes Europese landen nog meer samenwerken. Ze wilden in álles met elkaar vrij kunnen handelen. Want dan hoefden ze elkaar aan de grens helemaal geen extra belasting meer te betalen. Door deze nieuwe samenwerking ontstond de EEG: de Europese Economische Gemeenschap.

Succes

De Europese samenwerking was een succes. Er werden steeds meer afspraken gemaakt. En steeds meer landen wilden meedoen. Ook de naam van de groep veranderde. De EEG heet nu de Europese Unie (EU). Intussen werken 27 landen in Europa samen in de Europese Unie.

Euro

De samenwerking is goed voor de handel in Europa. En je kunt door de samenwerking in veel Europese landen met dezelfde munt betalen: de euro. Maar samenwerken is niet altijd makkelijk. Want de landen zijn het vaak niet met elkaar eens; 27 verschillende landen betekent namelijk ook 27 verschillende culturen. En 27 verschillende meningen.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6