Europa Vanaf 1945

Landen werken samen

Lees voor...

In Europa werken 27 landen met elkaar samen. Ook Nederland. Deze samenwerking begon na de Tweede Wereldoorlog omdat landen hun economie weer wilden opbouwen. En om ervoor te zorgen dat er nooit meer een nieuwe oorlog zou komen.

EGKS

In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. Dat gebeurde door zes landen in Europa: Italië, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. Deze landen spraken af om met elkaar vrij te handelen in kolen en staal. Vrij handelen betekent dat ze aan de grens geen extra belasting aan elkaar betalen.

Opbouwen

Kolen en staal waren erg belangrijk. Kolen waren nodig voor de verwarming. En staal was nodig om bijvoorbeeld spoorlijnen aan te leggen en gebouwen te bouwen. De EGKS was de eerste samenwerking tussen de zes Europese landen.

EEG

In 1957 wilden de zes Europese landen nog meer samenwerken. Ze wilden in álles met elkaar vrij kunnen handelen. Want dan hoefden ze elkaar aan de grens helemaal geen extra belasting meer te betalen. Door deze nieuwe samenwerking ontstond de EEG: de Europese Economische Gemeenschap.

Succes

De Europese samenwerking was een succes. Er werden steeds meer afspraken gemaakt. En steeds meer landen wilden meedoen. Ook de naam van de groep veranderde. De EEG heet nu de Europese Unie (EU). Intussen werken 27 landen in Europa samen in de Europese Unie.

Euro

De samenwerking is goed voor de handel in Europa. En je kunt door de samenwerking in veel Europese landen met dezelfde munt betalen: de euro. Maar samenwerken is niet altijd makkelijk. Want de landen zijn het vaak niet met elkaar eens; 27 verschillende landen betekent namelijk ook 27 verschillende culturen. En 27 verschillende meningen.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie