Erasmus ±1469 - 1536

Een beroemde humanist

Lees voor...

Vanaf de 15e eeuw waren er mensen in Nederland die op een andere manier gingen denken. Bijvoorbeeld over hoe ze moesten omgaan met andere mensen. Ze vonden het ook belangrijk dat mensen zich ontwikkelden door goed na te denken over dingen. Deze nieuwe manier van denken heet humanisme. De Nederlander Erasmus was een bekende humanist.

Monnik

Niemand weet precies wanneer Erasmus geboren werd. Het was rond het jaar 1469. Hij werd in Rotterdam geboren, als zoon van een priester. Veel zonen van priesters werden vroeger monnik, zo ook Erasmus.

Grieken en Romeinen

Als monnik ging Erasmus eerst naar een klooster bij Gouda. Daar las hij veel boeken. Vooral boeken over de Romeinen en de Grieken vond hij interessant. In de tijd van de Grieken en de Romeinen waren de mensen ook erg bezig met denken over dingen.

Reizen

Erasmus was niet altijd gelukkig in het klooster. De regels waren streng en hij moest er veel dingen verplicht doen. Daarom ging hij weg uit het klooster. Jaren reisde hij door Europa. Hij schreef boeken met Latijnse teksten. Hiervoor kreeg hij geld van mensen die hem bewonderden. Deze mensen vonden dat Erasmus verstandige dingen schreef.

Boeken

In 1500 schreef Erasmus het boek Adagia. Dat boek is een verzameling van oude spreekwoorden. Erasmus schreef nog meer belangrijke boeken. Lof der Zotheid, bijvoorbeeld. Dit boek schreef hij rond 1506. Wie zijn boeken leest, leert meer over hoe humanisten leven. En hoe ze denken. Humanisten vinden bijvoorbeeld dat mensen goed moeten zijn voor elkaar.

Bijbel

Erasmus was ook erg bezig met het geloof. Als eerste humanist schreef hij zelfs een nieuwe versie van een deel van de Bijbel. Een betere versie, vond hij zelf. Want hij was het niet altijd eens met hoe de teksten waren vertaald in het Latijn. Volgens Erasmus was het goed om kritiek te hebben op de Bijbel. Want dan ging je beter nadenken. En juist nog meer geloven in God. Hij vond dat iedereen de Bijbel moest lezen, ook gewone mensen. En dat was een bijzondere mening. Want in die tijd mochten alleen priesters de Bijbel lezen. Erasmus stierf in 1536 in de Zwitserse stad Bazel.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6