Lessen

Erasmus

geschiedenis - onderbouw vmbo-g/tl, havo, vwo
Erasmus over oorlog  Discussiëren over motieven voor oorlog
Erasmus sprak zich graag op duidelijke, vaak ironische en/of uitdagende wijze uit over maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld over oorlogsvoering. Erasmus vindt dat mensen zich vaak achter smoezen verschuilen als zij tegen andere volken ten strijde trekken. Hun ware motieven willen zij niet kennen. Deze les gaat niet alleen over Erasmus' ideeën over oorlog, maar ook over de opvattingen van leerlingen hierover. Wanneer mag je oorlog voeren? Moet je je aan regels houden als je oorlog voert?

geschiedenis - onderbouw vmbo-gtl, havo, vwo
Erasmus, Luther en het geloof  De strijd om de Bijbel in de eigen taal
Erasmus was een van de belangrijkste humanisten van zijn tijd. Erasmus had, net als Luther, grote kritiek op de katholieke kerk. Maar in tegenstelling tot Luther wilde Erasmus niet breken met de kerk. Deze les gaat over de religieuze opvattingen van Erasmus, zijn relatie met Luther en de strijd om de Bijbel in de eigen taal.

Nederlands/geschiedenis - onderbouw gtl, havo, vwo
De spreekwoorden van Erasmus  Actuele wijsheid uit de klassieke Oudheid
Een bekend werk van Erasmus is Adagia, een boek met meer dan drieduizend spreekwoorden. Deze spreekwoorden ontleende Erasmus - hij was tenslotte humanist - aan de klassieke Oudheid. Wat betekenen deze spreekwoorden? Wat zeggen deze spreekwoorden over de klassieke Oudheid, over Erasmus en over onze tijd?

maatschappijleer - vmbo-gtl, havo, vwo
Erasmus over wrede straffen  Een pleidooi voor een menselijker strafrecht
Erasmus doet in zijn werken duidelijke uitspraken over de rechtspraak in zijn tijd en met name over de uitgedeelde straffen. Hij wil dat het strafrecht menselijker wordt. De ideeën van Erasmus zijn nog steeds actueel in de discussie over nut, aard en hoogte van straffen.

geschiedenis - onderbouw vmbo
Erasmus over opvoeding  Over het belang van regels en afspraken
Erasmus vindt goed onderwijs en een goede opvoeding noodzakelijk. Mensen moeten volgens hem niet alleen beschikken over kennis, zij moeten ook nuttige leden van de samenleving zijn. Centraal in deze les staat een discussie over opvoeding, normen en waarden en goed gedrag. Erasmus’ boekje uit 1530 vormt daarbij een inspiratiebron.

Terug

voortgezet onderwijs