Lessen

Erasmus

geschiedenis, Nederlands en levensbeschouwing - groep 5 t/m 8
Erasmus  Vensterles
In deze les staat de vensterplaat over Erasmus centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wie Erasmus was en waar hij over schreef. De aflevering die Het Klokhuis maakte over Erasmus of de Schooltv Beeldbankclip over hem, bieden beiden een aansprekende en duidelijke introductie.

geschiedenis - groep 7/8
Erasmus over oorlog  Discussiëren over motieven voor oorlog
Erasmus sprak zich graag op duidelijke, vaak ironische en/of uitdagende wijze uit over maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld over oorlogsvoering. Erasmus vindt dat mensen zich vaak achter smoezen verschuilen als zij tegen andere volken ten strijde trekken. Hun ware motieven willen zij niet kennen. Deze les gaat niet alleen over Erasmus' ideeën over oorlog, maar ook over de opvattingen van leerlingen hierover. Wanneer mag je oorlog voeren of ruzie maken? Moet je je aan regels houden als je oorlog voert of ruzie hebt?

nederlands/geschiedenis - groep 7/8
De spreekwoorden van Erasmus  Actuele wijsheid uit de klassieke Oudheid
Een bekend werk van Erasmus is Adagia, een boek met meer dan drieduizend spreekwoorden. Deze spreekwoorden ontleende Erasmus - hij was tenslotte humanist - aan de klassieke Oudheid. Wat betekenen deze spreekwoorden? Wat zeggen deze spreekwoorden over de klassieke Oudheid, over Erasmus en over onze tijd?

Terug

primair onderwijs