Erasmus ±1469 - 1536

Een beroemde humanist

Lees voor...

Vanaf de 15e eeuw waren er mensen in Nederland die op een andere manier gingen denken. Bijvoorbeeld over hoe ze moesten omgaan met andere mensen. Ze vonden het ook belangrijk dat mensen zich ontwikkelden door goed na te denken over dingen. Deze nieuwe manier van denken heet humanisme. De Nederlander Erasmus was een bekende humanist.

Monnik

Niemand weet precies wanneer Erasmus geboren werd. Het was rond het jaar 1469. Hij werd in Rotterdam geboren, als zoon van een priester. Veel zonen van priesters werden vroeger monnik, zo ook Erasmus.

Grieken en Romeinen

Als monnik ging Erasmus eerst naar een klooster bij Gouda. Daar las hij veel boeken. Vooral boeken over de Romeinen en de Grieken vond hij interessant. In de tijd van de Grieken en de Romeinen waren de mensen ook erg bezig met denken over dingen.

Reizen

Erasmus was niet altijd gelukkig in het klooster. De regels waren streng en hij moest er veel dingen verplicht doen. Daarom ging hij weg uit het klooster. Jaren reisde hij door Europa. Hij schreef boeken met Latijnse teksten. Hiervoor kreeg hij geld van mensen die hem bewonderden. Deze mensen vonden dat Erasmus verstandige dingen schreef.

Boeken

In 1500 schreef Erasmus het boek Adagia. Dat boek is een verzameling van oude spreekwoorden. Erasmus schreef nog meer belangrijke boeken. Lof der Zotheid, bijvoorbeeld. Dit boek schreef hij rond 1506. Wie zijn boeken leest, leert meer over hoe humanisten leven. En hoe ze denken. Humanisten vinden bijvoorbeeld dat mensen goed moeten zijn voor elkaar.

Bijbel

Erasmus was ook erg bezig met het geloof. Als eerste humanist schreef hij zelfs een nieuwe versie van een deel van de Bijbel. Een betere versie, vond hij zelf. Want hij was het niet altijd eens met hoe de teksten waren vertaald in het Latijn. Volgens Erasmus was het goed om kritiek te hebben op de Bijbel. Want dan ging je beter nadenken. En juist nog meer geloven in God. Hij vond dat iedereen de Bijbel moest lezen, ook gewone mensen. En dat was een bijzondere mening. Want in die tijd mochten alleen priesters de Bijbel lezen. Erasmus stierf in 1536 in de Zwitserse stad Bazel.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie