Birinci Dünya Savaşı 1914 - 1918

Savaş ve Tarafsızlık

1914'ten 1918 yılına kadar Avrupa'yı kasıp kavuran savaşın Hollanda'yı da etkileyen sonuçları oldu, ama neyse ki savaşın korkunç yönleri Hollanda'dan uzak kaldı. I. Dünya Savaşı'nda Merkezi Kuvvetlere (Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu) karşı Müttefik Devletler (Fransa, Büyük Britanya ve Rusya) yer aldı. Ama gerçekte birbirine karşı duran ve kilometrelerce uzayan siperlerde bekleyen, her iki tarafın askerlerinden başka kimse değildi. Karşılıklı ateş başladığında, patlayan bombalardan sakınacak bir siper, korunak aramaktan ve en iyisini ummaktan başka bir şey yapacak durumda değillerdi. Düşmana saldırmak mecburiyetinde kaldıklarında ise daha da güçsüz bir konumdaydılar. Siperlerden çıkar çıkmaz düşman makineli tüfeklerinin kurşunları onları bekliyordu ve hiç acıma olmaksızın vuruluyorlardı. Bu savaşta yeni olan zehirli gaz kullanımıydı. Milyonlarca insanın hayatına mal olan bir savaştı bu. Birleşik Devletler, 1917 yılında Müttefiklerin tarafını seçince, bu tarafın üstünlüğü oldukça arttı. Bir sonraki yılın Kasım ayında (1918) Merkezi Kuvvetler yenilgiyi kabul etti ve teslim oldu.

Savaş boyunca Hollanda tarafsız kaldı. Bu tutum, uzun zamandır Hollanda dış politikasının temelini oluşturuyordu. Ancak kendi topraklarını savunmak için Hollanda ordusu seferberlik halinde idi. Bunun yanında, ülke, savaşın getirdiği yan etkilerle de uğraşmak zorunda kaldı. Çok sayıda Belçikalı mültecinin, aralarında çadır kamplarının da bulunduğu birimlere yerleştirilmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Savaş yıllarında, birçok ticari gemi torpidolarla batırıldığı ve uluslararası ticaret azaldığı için ülkedeki işsizlik arttı. Gıda maddeleri azaldı ve karneyle verilmeye başlandı. 1917 ve 1918 yıllarında Amsterdam ve Rotterdam'da çaresizliğe düşmüş ev hanımları gıda stoklarını yağmaladılar.

Birçok Avrupa ülkesi, savaş esnasında ve savaştan sonra devrim niteliğinde toplumsal değişimlerle karşı karşıya kaldı. Rusya'da Çar tahttan indirildi ve öldürüldü. Almanya ve Avusturya-Macaristan'da krallık, cumhuriyet rejimine dönüştürüldü. Savaş yıllarında Hollanda'da çok önemli siyasi değişiklikler uygulamaya kondu. 1917 yılında bütün erkeklere seçme hakkı tanındı. Savaş bittikten sonra, 1919'da kadınlara seçme hakkı verildi. 1919 yılından itibaren Hollanda, tamamıyla demokratik bir ülke oldu. Her yetişkin erkek ve kadın, seçimlerde oy verebilme hakkını kazandı.


 • Yaklaşık M.Ö. 3000 Dolmenler Tarıma başlayan ilk insanlar  
 • M.S. 47 - yaklaşık 400 Roma İmparatorluğu'nun Hudutları Roma Dünyasının Sınırlarında  
 • M.S. 658 - 739 Willibrord Hıristiyanlığın Yayılması  
 • M.S. 742 - 814 Büyük Şarl Akşam Ülkesinin, İmparatoru  
 • Yaklaşık M.S. 1100 Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’ Hollandaca Yazılı İlk Metin  
 • 1254 - 1296 V. Floris Hollandalı Bir Kont ve Hoşnut Olmayan Asiller  
 • 1356 - yaklaşık 1450 Hansa Birliği Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler  
 • 1469 ? - 1536 Erasmus Evrensel Bir Hümanist  
 • 1500 - 1558 V. Şarl İdari Bir Birlik Olarak Aşağı Ülkeler  
 • 1566 İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması Dinsel Anlaşmazlıklar  
 • 1533 – 1584 Willem van Oranje (Turuncu Hanedanından Willem) İsyankâr Bir Asilden ‘Vatanın Atası’na  
 • 1588 – 1795 Cumhuriyet Devlet Yönetiminde Eşi Olmayan Bir Uygulama  
 • 1602 – 1799 Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ('VOC') Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma  
 • 1612 ‘De Beemster’, Denizden/Gölden Kazanılmış, Kurutulmuş Arazi Hollanda ve Su  
 • 1613 - 1662 Kanal Kuşağı On Yedinci Yüzyılda Şehir Genişletme Çalışmaları  
 • 1583 – 1645 Hugo de Groot (Hugo Grotius) Çağdaş Uluslararası Hukukun Öncüsü  
 • 1637 Devlet (Konsey) İncil’i Kitapların Kitabı  
 • 1606 ? – 1669 Rembrandt Büyük Ressamlar  
 • 1662 Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Major) Dünya’yı Haritaya Aktarma  
 • 1607 - 1676 Michiel de Ruyter Deniz Kahramanları ve Cumhuriyet’in Daha Geniş Bir Alana Yayılması  
 • 1629 - 1695 Christiaan Huygens Altın Çağ’da Bilim  
 • 1632 - 1677 Spinoza Gerçeği Arama Yolunda  
 • yaklaşık 1637 – 1863 Kölelik Yeni Dünya’da İnsan Ticareti ve Zorunlu Çalışma  
 • 17. ve 18. yüzyıllar Şehir Dışındaki Malikâneler Refah İçinde Yaşam  
 • 1744 - 1828 Eise Eisinga Hollanda’da Aydınlanma  
 • 1780 – 1795 Vatanseverler Cumhuriyet’in Krizi  
 • 1769 - 1821 Napolyon Bonaparte Fransız İdaresi Dönemi  
 • 1772 - 1843 Kral I. Willem Hollanda ve Belçika Krallığı  
 • 1839 İlk Demiryolu Hızlanma  
 • 1848 Anayasa Bir Devletin En Önemli Kanunu  
 • 1860 Max Havelaar Hollanda Doğu Hindistanı’nda Yaratılan Kötü Koşullardan Şikayet (Doğu Hindistan’da Skandal)  
 • 19. yüzyıl Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma İşyerinden Okula  
 • 1853 – 1890 Vincent van Gogh Çağdaş Sanatçı  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Kadınların Özgürleşmesi  
 • 1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı Savaş ve Tarafsızlık  
 • 1917 - 1931 De Stijl ‘Stil’ Tasarımda Devrim  
 • 1929 - 1940 Kriz Yılları Toplum Bunalımda  
 • 1940 – 1945 II. Dünya Savaşı İşgal ve Özgürlük  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Yahudilerin Tutuklanması  
 • 1945 - 1949 Endonezya Bir Sömürge Özgürlük İçin Savaşıyor  
 • 1886 - 1988 Willem Drees Refah Devleti  
 • 1 Şubat 1953 Büyük Su Baskını Suyun Yarattığı Tehlike  
 • 1948 yılından itibaren Televizyon Kitle İletişim Araçlarının Yükselişi  
 • yaklaşık 1880 yılından itibaren Rotterdam Limanı Dünyaya Açılan Kapı  
 • 1911 - 1995 Annie M. G. Schmidt Bir Burjuva Ülkesinde Aykırılık  
 • 1945 yılından itibaren Surinam ve Hollanda Antilleri Batı’daki Sömürgelerin Hollanda’dan Ayrılması  
 • 1995 Serebrenitza Barışı Korumanın Çıkmazları  
 • 1945’ten bugüne Çok Renkli Hollanda Çokkültürlü Toplum  
 • 1959 – 2030 ? ‘Gaz Deposu’ Sonu Belli Olan Bir Hazine  
 • 1945’ten bugüne Avrupa Hollandalılar ve Avrupalılar  
türkçe versiyonu