Prvi svetski rat 1914-1918

Neutralnost u ratu

Od 1914. do 1918. godine u Evropi je besneo "Veliki rat". On je imao uticaja i na Holandiju, međutim, ona je bila pošteđena njegovih strahota. U Prvom svetskom ratu sukobile su se Centralne sile (Nemačka, Austrija i Turska) sa silama Antante (Francuska, Velika Britanija i Rusija). Međutim, u kilometarski dugim rovovima borili su se pre svega vojnici dve strane. Ukoliko bi bili napadnuti, preostajalo im je samo da traže sklonište od eksplozija granata i da se nadaju najboljem. Kada su morali da napadnu neprijatelja, bili su još nemoćniji. Čim bi izašli iz rovova, neprijateljska vojska u zasedi bi ih bez milosti pokosila mitraljezima. Novina u ovom ratu bila je upotreba bojnog otrova. Milioni ljudi su izgubili živote. Saveznici su počeli da pobeđuju tek kada su 1917. godine Sjedinjene Američke Države stale na njihovu stranu. U novembru naredne godine Centralne sile su kapitulirale.

Holandija je ostala neutralna, u skladu sa tada već dugogodišnjim principom svoje spoljne politike. Proglašena je, međutim, mobilizacija vojske kako bi se odbranila sopstvena teritorija. Zemlja je pored toga morala da se nosi sa sporednim posledicama rata. Veliki broj izbeglica iz Belgije je našao utočište na tlu Holandije, između ostalog, u šatorskim logorima. Nezaposlenost je rasla zbog kraha međunarodne trgovine, a mnogi trgovački brodovi su torpedovani. Usled nestašice, hrana se delila na bonove. Tokom 1917. i 1918, domaćice su iz očaja pljačkale skladišta hrane u Amsterdamu i Roterdamu.

Mnoge evropske zemlje su tokom rata i nakon njega bile zahvaćene revolucionarnim potresima. U Rusiji je car zbačen sa trona i pogubljen, dok je u Nemačkoj i Austro-Ugarskoj, monarhija zamenjena republikom. U Holandiji su se tokom rata desile značajne političke promene. Godine 1917. uvedeno je opšte pravo glasa za muškarce. Nakon završetka rata, 1919. godine i žene su dobile pravo glasa. Holandija je od 1919. godine u potpunosti demokratska država: svaka odrasla osoba može glasati na izborima. 


 • ca. 3000. p. n. e. Dolmeni Prvi zemljoradnici  
 • 47 - ca. 400 Limes Na granici rimskog sveta  
 • 658-739 Vilibrord Širenje hrišćanstva  
 • 742-814 Karlo Veliki Vladar Evrope  
 • ca. 1100 Hebban olla vogala Pisani tragovi na nizozemskom  
 • 1254-1296 Floris V Grof provincije Holandije i nezadovoljno plemstvo  
 • 1356-ca.1450 Hanza Trgovački gradovi u Nizozemlju  
 • Internacionalni humanista Erazmo 1469?-1536  
 • 1500-1558 Karlo V Nizozemlje pod jedinstvenom upravom  
 • 1566 Ikonoklastični neredi Verski sukob  
 • 1533-1584 Vilem Oranski Od buntovnog plemića do „oca nacije“  
 • 1588-1795 Republika Jedinstveni politički fenomen  
 • 1602-1799 Istočnoindijska kompanija Prekomorska ekspanzija  
 • 1612 Bemster Holandija i voda  
 • 1613-1662 Amsterdamski pojas kanala Širenje gradskog područja u sedamnaestom veku  
 • 1583-1645 Hugo Grocije Začetnik modernog međunarodnog prava  
 • 1637 Državna Biblija Knjiga nad knjigama  
 • 1606?-1669 Rembrant Veliki slikari  
 • 1662 Blauov Atlas Maior Čitav svet na karti  
 • 1607-1676 Mihil de Rajter Pomorski heroji i ekspanzija Republike  
 • 1629-1695 Kristijan Hajgens Nauka u Zlatnom veku  
 • 1632-1677 Spinoza U potrazi za istinom  
 • ca. 1637-1863 Ropstvo Trgovina ljudima i prisilni rad u Novom svetu  
 • 17. i 18.vek Letnjikovci Raskošan život van grada  
 • 1744-1828 Ejse Ejsinha Prosvetiteljstvo u Holandiji  
 • 1780-1795 Patriote Kriza u Republici  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparta Francuska vladavina  
 • 1772-1843 Kralj Vilem I Kraljevina Holandije i Belgije  
 • 1839 Prva železnička pruga Ubrzanje  
 • 1848 Ustav Najvažniji zakon države  
 • 1860 Maks Havelar Optužba protiv socijalne nepravde u Indoneziji  
 • 19. vek Pobuna protiv dečijeg rada Sa radnog mesta u školu  
 • 1853-1890 Vinsent Van Gog Moderni umetnik  
 • 1854-1929 Aleta Jakobs Emancipacija žena  
 • 1914-1918 Prvi svetski rat Neutralnost u ratu  
 • 1917-1931 De Stejl Revolucija oblika  
 • 1929-1940 Kriza Društvo u vreme velike ekomonske krize  
 • 1940-1945 Drugi svetski rat Okupacija i oslobođenje  
 • 1929-1945 Ana Frank Progon Jevreja  
 • 1945-1949 Indonezija Kolonija se izborila za slobodu  
 • 1886-1988 Vilem Drejs Socijalna država  
 • 1. februar 1953 Poplava Voda kao pretnja  
 • od 1948 Televizija Uspon masovnih medija  
 • od ca. 1880 Roterdamska luka Svetska kapija  
 • 1911-1995 Ani M.G. Šmit Pobuna protiv malograđanštine  
 • od 1945 Surinam i Holandski Antili Dekolonizacija zapadnih holandskih kolonija  
 • 1995 Srebrenica Dileme mirovnih misija  
 • od 1945 Holandija svih boja Multikulturalno društvo  
 • 1959-2030? Polje gasa Blago sa rokom trajanja  
 • od 1945 Evropa Holanđani i Evropljani  
cрпска верзија