De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918

Nederland vecht niet mee

Lees voor...

Van 1914 tot 1918 was er een grote oorlog in Europa. Het was de eerste keer dat er veel landen uit de hele wereld meevochten. Daarom noemen we die oorlog de Eerste Wereldoorlog. Ons land vocht niet mee, maar toch merkten we de gevolgen.

Neutraal

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er ruzie tussen twee partijen. Aan de ene kant had je Engeland, Frankrijk en Rusland. En aan de andere kant had je Duitsland, Oostenrijk en Turkije. Ons land had met deze ruzie niets te maken, Nederland was neutraal. Dat betekende dat Nederland geen partij koos tussen de vechtende landen.

Vluchtelingen

Ons land deed dus niet mee, maar we merkten wel veel van de oorlog. Zo werd er in ons buurland België flink gevochten. In Zeeland en Brabant kon je toen zelfs de kanonnen horen. Veel Belgen vluchtten daarom naar ons land.

Honger

Door de oorlog was ook zakendoen met het buitenland erg moeilijk. Reizen was in die tijd levensgevaarlijk. Ook op zee was er oorlog. Daarom konden Nederlandse schepen de havens niet uit. Steeds meer Nederlanders raakten hun werk kwijt. En er kwam zelfs honger. In 1917 en 1918 was er in Amsterdam en Rotterdam grote ruzie en onrust. Dat kwam door de honger en de armoede.

Koningin

Na de oorlog veranderde er veel in onze buurlanden. Zo werd in Duitsland de keizer weggestuurd, dit land werd dus een republiek. Ook in ons land wilden sommige mensen van de koningin af, maar dat lukte niet. De meeste Nederlanders wilden geen republiek. Zij wilden de koningin houden. En zo bleven we een koninkrijk.

Kiesrecht

Wel werd Nederland een echte democratie. In 1917 kregen namelijk alle Nederlandse mannen kiesrecht. Zij mochten dus allemaal op iemand stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Twee jaar later kregen ook de vrouwen kiesrecht. En zo konden de Nederlanders voortaan zelf bepalen wie er in de regering kwam.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie