De eerste spoorlijn 1839

Sneller vervoer

Lees voor...

Reizen in Nederland ging tot 1839 heel erg langzaam. De meeste mensen reisden namelijk per trekschuit. Dat was een boot die door een paard op de wal over de rivier werd getrokken. Maar op 20 september 1839 werd alles anders. Toen reed er voor het eerst een stoomtrein door ons land. Die ging heel snel.

De Arend

Tussen Amsterdam en Haarlem werd de eerste spoorlijn van ons land gebouwd. En over deze spoorlijn reed op 20 september 1839 stoomlocomotief 'De Arend'. Hij reed in 25 minuten van Amsterdam naar Haarlem. Dat was supersnel, want met de trekschuit deed je daar 3 uur over.

Koeien

Maar toch waren veel mensen niet blij met de stoomlocomotief. Want wat maakte hij een lawaai! En was hij wel veilig? Kon de trein niet ontploffen? En werden de koeien in de wei er niet onrustig van? Werd hun melk niet zuur?

Geliefd

Maar al snel vond iedereen de stoomlocomotief gewoon. En ook waren de mensen en koeien niet meer verbaasd over al die rails en spoorbomen. Er kwam ook een spoorlijn tussen Haarlem en Rotterdam en daarna tussen Amsterdam en Utrecht. Er kwamen steeds meer spoorlijnen bij en rond 1900 was de trein erg geliefd. Iedereen wilde met de trein reizen.

Verandering

Door de trein veranderde er heel veel in Nederland. Eerder kwamen mensen hun provincie niet of nauwelijks uit. Iemand uit Friesland kwam bijvoorbeeld nooit in Limburg, want reizen met de trekschuit of de koets ging heel langzaam. Het was duur en soms ook gevaarlijk. Door de trein kregen mensen uit heel Nederland contact met elkaar. Zo leerden de Nederlanders elkaar beter kennen.

Fabrieken

Rond 1900 kwamen er in ons land steeds meer fabrieken. Daar werkten arbeiders. De grondstoffen voor de spullen die ze maakten werden met de trein aangevoerd. En de spullen die ze maakten, gingen met de trein naar de grote steden. Zo werd de trein ook voor de fabrieken erg belangrijk. Iedereen was blij met de trein.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie