Les: De crisisjaren

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over De crisisjaren van de jarendertig van de vorige eeuw centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wat De crisisjaren waren en waar en hoe de crisis ontstond. De aflevering die Het Klokhuis maakte over De crisisjaren biedt een duidelijke en aansprekende introductie op het canonvenster De crisisjaren en deze vensterles.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van wereldoorlogen
Doelgroepgroep 5-8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat De Crisisjaren

 

Leerdoelen

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

Werkblad

 

Terug

officiële versie