Canon

Overzicht vensters

Vensterplaten
Vensterplaten zijn bedoeld als interactieve ontdekplaat en/of als vertelplaat. Ze sluiten aan op de afleveringen van Het Klokhuis over de canonvensters. Hieronder staan de links naar de inmiddels beschikbare vensterplaten, Klokhuisafleveringen en bijbehorende vensterlessen. Alle canon-Klokhuizen zijn online beschikbaar in de rubriek Beeld & Geluid bij elk canonvenster. De DVD-box is te bestellen via onze webwinkel.


Hunebedden ca. 3000 voor Christus
Vroege landbouwers

De Romeinse Limes 47-ca. 400
Op de grens van de Romeinse wereld

Karel de Grote 742-814
Keizer van het Avondland

Hebban olla vogala ca. 1100
Het Nederlands op schrift

Floris V 1254-1296
Een Hollandse graaf en ontevreden edelen

De Hanze 1356-ca. 1450
Handelssteden in de Lage Landen

Erasmus 1469?-1536
Een internationaal humanist

De Beeldenstorm 1566
Godsdienststrijd

Willem van Oranje 1533-1584
Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’

De Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799
Overzeese expansie

De Beemster 1612
Nederland en het water

Hugo de Groot 1583-1645
Pionier van het moderne volkenrecht

Rembrandt 1606?-1669
De grote schilders

De Atlas Major van Blaeu 1662
De wereld in kaart

Michiel de Ruyter 1607-1676
Zeehelden en de brede armslag van de Republiek

Christiaan Huygens 1629-1695
Wetenschap in de Gouden Eeuw

Spinoza 1632-1677
Op zoek naar de waarheid

Slavernij ca. 1637-1863
Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld

Buitenhuizen 17e en 18e eeuw
Rijk wonen buiten de stad

Eise Eisinga 1744-1828
De Verlichting in Nederland

De patriotten 1780-1795
Crisis in de Republiek

Napoleon Bonaparte 1769-1821
De Franse tijd

Koning Willem I 1772-1843
Het koninkrijk van Nederland en België

De eerste spoorlijn 1839
De versnelling

Max Havelaar 1860
Aanklacht tegen wantoestanden in Indië

Verzet tegen kinderarbeid 19e eeuw
De werkplaats uit, de school in

Vincent van Gogh 1853-1890
De moderne kunstenaar

Aletta Jacobs 1854-1929
Vrouwenemancipatie

De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Oorlog en neutraliteit

De Stijl 1917-1931
Revolutie in vormgeving

De crisisjaren 1929-1940
Samenleving in depressie

De Tweede Wereldoorlog 1940-1945
Bezetting en bevrijding

Anne Frank 1929-1945
Jodenvervolging

Indonesië 1945-1949
Een kolonie vecht zich vrij

Willem Drees 1886-1988
De verzorgingsstaat

De watersnood 1 februari 1953
De dreiging van het water

De televisie vanaf 1948
De doorbraak van een massamedium

Haven van Rotterdam vanaf ca. 1880
Poort naar de wereld

Annie M.G. Schmidt 1911-1995
Tegendraads in een burgerlijk land

Srebrenica 1995
De dilemma’s van vredeshandhaving

Veelkleurig Nederland vanaf 1945
De multiculturele maatschappij

De gasbel 1959-2030?
Een eindige schat


officiële versie