Canon

Overzicht vensters

Dolmenler Yaklaşık M.Ö. 3000
Tarıma başlayan ilk insanlar

Roma İmparatorluğu'nun Hudutları M.S. 47 - yaklaşık 400
Roma Dünyasının Sınırlarında

Willibrord M.S. 658 - 739
Hıristiyanlığın Yayılması

Büyük Şarl M.S. 742 - 814
Akşam Ülkesinin, İmparatoru

Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’ Yaklaşık M.S. 1100
Hollandaca Yazılı İlk Metin

V. Floris  1254 - 1296
Hollandalı Bir Kont ve Hoşnut Olmayan Asiller

Hansa Birliği 1356 - yaklaşık 1450
Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler

Erasmus 1469 ? - 1536
Evrensel Bir Hümanist

V. Şarl 1500 - 1558
İdari Bir Birlik Olarak Aşağı Ülkeler

İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması 1566
Dinsel Anlaşmazlıklar

Willem van Oranje (Turuncu Hanedanından Willem) 1533 – 1584
İsyankâr Bir Asilden ‘Vatanın Atası’na

Cumhuriyet 1588 – 1795
Devlet Yönetiminde Eşi Olmayan Bir Uygulama

Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ('VOC') 1602 – 1799
Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma

‘De Beemster’, Denizden/Gölden Kazanılmış, Kurutulmuş Arazi 1612
Hollanda ve Su

Kanal Kuşağı 1613 - 1662
On Yedinci Yüzyılda Şehir Genişletme Çalışmaları

Hugo de Groot (Hugo Grotius) 1583 – 1645
Çağdaş Uluslararası Hukukun Öncüsü

Devlet (Konsey) İncil’i 1637
Kitapların Kitabı

Rembrandt 1606 ? – 1669
Büyük Ressamlar

Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Major) 1662
Dünya’yı Haritaya Aktarma

Michiel de Ruyter 1607 - 1676
Deniz Kahramanları ve Cumhuriyet’in Daha Geniş Bir Alana Yayılması

Christiaan Huygens 1629 - 1695
Altın Çağ’da Bilim

Spinoza 1632 - 1677
Gerçeği Arama Yolunda

Kölelik yaklaşık 1637 – 1863
Yeni Dünya’da İnsan Ticareti ve Zorunlu Çalışma

Şehir Dışındaki Malikâneler 17. ve 18. yüzyıllar
Refah İçinde Yaşam

Eise Eisinga 1744 - 1828
Hollanda’da Aydınlanma

Vatanseverler 1780 – 1795
Cumhuriyet’in Krizi

Napolyon Bonaparte 1769 - 1821
Fransız İdaresi Dönemi

Kral I. Willem  1772 - 1843
Hollanda ve Belçika Krallığı

İlk Demiryolu 1839
Hızlanma

Anayasa 1848
Bir Devletin En Önemli Kanunu

Max Havelaar  1860
Hollanda Doğu Hindistanı’nda Yaratılan Kötü Koşullardan Şikayet (Doğu Hindistan’da Skandal)

Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma  19. yüzyıl
İşyerinden Okula

Vincent van Gogh  1853 – 1890
Çağdaş Sanatçı

Aletta Jacobs 1854 - 1929
Kadınların Özgürleşmesi

Birinci Dünya Savaşı  1914 - 1918
Savaş ve Tarafsızlık

De Stijl ‘Stil’  1917 - 1931
Tasarımda Devrim

Kriz Yılları  1929 - 1940
Toplum Bunalımda

II. Dünya Savaşı  1940 – 1945
İşgal ve Özgürlük

Anne Frank  1929 - 1945
Yahudilerin Tutuklanması

Endonezya 1945 - 1949
Bir Sömürge Özgürlük İçin Savaşıyor

Willem Drees  1886 - 1988
Refah Devleti

Büyük Su Baskını  1 Şubat 1953
Suyun Yarattığı Tehlike

Televizyon  1948 yılından itibaren
Kitle İletişim Araçlarının Yükselişi

Rotterdam Limanı  yaklaşık 1880 yılından itibaren
Dünyaya Açılan Kapı

Annie M. G. Schmidt  1911 - 1995
Bir Burjuva Ülkesinde Aykırılık

Surinam ve Hollanda Antilleri 1945 yılından itibaren
Batı’daki Sömürgelerin Hollanda’dan Ayrılması

Serebrenitza 1995
Barışı Korumanın Çıkmazları

Çok Renkli Hollanda 1945’ten bugüne
Çokkültürlü Toplum

‘Gaz Deposu’  1959 – 2030 ?
Sonu Belli Olan Bir Hazine

Avrupa 1945’ten bugüne
Hollandalılar ve Avrupalılar


türkçe versiyonu