Canon

Overzicht vensters

Vensterplaten
Vensterplaten zijn bedoeld als interactieve ontdekplaat en/of als vertelplaat. Ze sluiten aan op de afleveringen van Het Klokhuis over de canonvensters. Hieronder staan de links naar de inmiddels beschikbare vensterplaten, Klokhuisafleveringen en bijbehorende vensterlessen. Alle canon-Klokhuizen zijn online beschikbaar in de rubriek Beeld & Geluid bij elk canonvenster. De DVD-box is te bestellen via onze webwinkel.Tijd van jagers en boeren

Hunebedden ongeveer 3000 voor Christus
De eerste boeren


Tijd van Grieken en Romeinen

De Romeinse Limes van 47 tot ongeveer 400
Op de grens van de Romeinse wereld

Karel de Grote 742-814
Keizer van het Westen


Tijd van steden en staten

Hebban olla vogala Ongeveer 1100
Begin van de Nederlandse taal

Floris V 1254-1296
Een Hollandse graaf en ontevreden edelen

De Hanze Van 1356 tot ongeveer 1450
Handelssteden in de Lage Landen


Tijd van ontdekkers en hervormers

Erasmus ± 1469-1536
Een beroemde humanist

De Beeldenstorm 1566
De strijd tussen de godsdiensten

Willem van Oranje 1533-1584
Vader van het vaderland


Tijd van regenten en vorsten

De VOC 1602-1799
Nederland breidt uit over zee

De Beemster 1612
Nederland en het water

Hugo de Groot 1583-1645
Bedenker van het moderne volkenrecht

Rembrandt ± 1606-1669
De grote schilders

De Atlas Major 1662
De wereld in kaart

Michiel de Ruyter 1607-1676
Zeehelden en de macht van de Republiek

Christiaan Huygens 1629-1695
Wetenschap in de Gouden Eeuw

Spinoza 1632-1677
Op zoek naar de waarheid

Slavernij ±1637-1863
Slaven in Amerika

Buitenhuizen 17e en 18e eeuw
Rijk wonen buiten de stad


Tijd van pruiken en revoluties

Eise Eisinga 1744-1828
Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk

De patriotten 1780-1795
Crisis in de Republiek

Napoleon Bonaparte 1769-1821
De Franse tijd


Tijd van burgers en stoommachines

Koning Willem I 1772-1843
Het koninkrijk van Nederland en België

De eerste spoorlijn 1839
Sneller vervoer

Max Havelaar 1860
Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië

Verzet tegen kinderarbeid 19e eeuw
De fabriek uit, de school in

Vincent van Gogh 1853-1890
Schilder in een nieuwe tijd

Aletta Jacobs 1854-1929
Mannen en vrouwen dezelfde rechten


Tijd van wereldoorlogen

De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Neutraal in oorlogstijd

De Stijl 1917-1931
De kunst verandert helemaal

De crisisjaren 1929-1940
Het gaat niet goed in Nederland

De Tweede Wereldoorlog 1940-1945
Nederland bezet en bevrijd

Anne Frank 1929-1945
De Jodenvervolging

Indonesië 1945-1949
Een kolonie vecht zich vrij


Tijd van televisie en computer

Willem Drees 1886-1988
De verzorgingsstaat

De watersnood 1 februari 1953
Het gevaar van het water

De televisie vanaf 1948
Iedereen kijkt televisie

Haven van Rotterdam vanaf ongeveer 1880
De poort naar de wereld

Annie M.G. Schmidt 1911-1995
Tegen de keurige Nederlanders

Srebrenica 1995
Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?

Veelkleurig Nederland vanaf 1945
Een maatschappij met veel culturen

De gasbel 1959-2030?
Het gas raakt op


groep 5 en 6