Canon

Overzicht vensters


Tijd van jagers en boeren

De hunebedden ± 3000 voor Christus
De graven van de eerste bewoners


Tijd van Grieken en Romeinen

De Romeinse Limes 47 - ± 400
De grens van het Romeinse Rijk


Tijd van monniken en ridders

Willibrord 658-739
De Friezen worden christenen

Karel de Grote 742-814
Keizer van het Frankische rijk


Tijd van steden en staten

Hebban olla vogala ± 1100
Het begin van de Nederlandse taal

Floris de Vijfde 1254-1296
De bouw van het Binnenhof

De Hanzesteden 1356 - ±1450
Handel en samenwerking


Tijd van ontdekkers en hervormers

Erasmus ±1469 - 1536
Een beroemde humanist

Karel de Vijfde 1500-1558
De Nederlanden worden één land

De Beeldenstorm 1566
Ruzie tussen katholieken en protestanten

Willem van Oranje 1533-1584
Vader van het vaderland

De Republiek 1588-1795
Elk gewest zijn eigen bestuur


Tijd van regenten en vorsten

De VOC 1602-1799
Handel in verre landen

De Beemster 1612
Een bijzonder stuk land

De grachtengordel 1613-1662
Amsterdam in de Gouden Eeuw

Hugo de Groot 1583-1645
De bedenker van het volkenrecht

De Statenbijbel 1637
Het belangrijkste boek

Rembrandt ± 1606 - 1669
En andere beroemde schilders

De Atlas Major 1662
De wereld in kaart

Michiel de Ruyter 1607-1676
Een echte zeeheld

Christiaan Huygens 1629-1695
Wetenschap in de Gouden Eeuw

Spinoza 1632-1677
Op zoek naar de waarheid

Slavernij ±1637-1863
Handel in Afrikaanse mensen

Buitenhuizen 17e en 18e eeuw
Wonen buiten de stad


Tijd van pruiken en revoluties

Eise Eisinga 1744-1828
Kennis en wetenschap worden belangrijk

Patriotten 1780-1795
Problemen in de Republiek

Napoleon Bonaparte 1769-1821
Frankrijk de baas in Nederland


Tijd van burgers en stoommachines

Koning Willem I 1772-1843
Het koninkrijk van Nederland en België

De eerste spoorlijn 1839
Sneller vervoer

De Grondwet 1848
De belangrijkste wet van Nederland

Max Havelaar 1860
Een boek over het onrecht in Indië

Verztet tegen kinderarbeid Negentiende eeuw
De fabriek uit, de school in

Vincent van Gogh 1853 - 1890
Schilder in een nieuwe tijd

Aletta Jacobs 1854 - 1929
Mannen en vrouwen dezelfde rechten


Tijd van wereldoorlogen

De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918
Nederland vecht niet mee

De Stijl 1917 - 1931
Een nieuwe manier van vormgeven

De crisisjaren 1929 - 1940
Het gaat niet goed in Nederland

De Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945
Hitler is de baas in Nederland

Anne Frank 1929 - 1945
Jodenvervolging

Indonesië 1945 - 1949
Het einde van een kolonië


Tijd van televisie en computer

Willem Drees 1886 - 1988
De verzorgingsstaat

De watersnood 1953
Het gevaar van het water

De televisie Vanaf 1948
De wereld in je huiskamer

Haven van Rotterdam Vanaf ± 1880
Handelen met de hele wereld

Annie M.G. Schmidt 1911 - 1995
Een beroemd schrijfster

Suriname en de Nederlandse Antillen Vanaf 1945
Geen Nederlandse koloniën meer

Srebrenica 1995
Een mislukte vredesmissie

Veelkleurig Nederland Vanaf 1945
Mensen met verschillende geloven

De gasbel 1959 - 2030?
Een enorme hoeveelheid aardgas

Europa Vanaf 1945
Landen werken samen


eenvoudige versie