Buitenhuizen 17e en 18e eeuw

Wonen buiten de stad

Lees voor...

In de 17e eeuw was Nederland een rijk land. Vooral in Amsterdam ging het goed. Er woonden veel rijke mensen. Deze mensen wilden in de zomer graag buiten de stad wonen. Ze lieten daarom grote huizen bouwen op mooie plekken in de natuur.

Buitenhuis

Deze vakantiehuizen werden buitenhuizen genoemd. Het waren soms net kleine paleizen. Met grote, prachtige tuinen. Veel tuinen hadden rechte hoeken en lijnen, en vijvers en fonteintjes. De rijke Amsterdammers woonden vooral in de zomer in hun buitenhuis. Ze lieten dan hun vrienden op bezoek komen.

Trekschuit

De rijke Amsterdammers namen veel spullen mee naar hun buitenhuis. Ook het personeel verhuisde voor een paar maanden mee. Met een trekschuit werd van de stad naar het platteland verhuisd. Een trekschuit is een platte boot. Hierop werden alle spullen gezet, bijvoorbeeld meubels. De trekschuit werd getrokken door een paard. Dit paard liep dan op de wal, langs het water.

Goudestein

Een mooi voorbeeld van een buitenhuis is Goudestein. Het ligt in Maarssen langs de rivier de Vecht. Het was eerst een grote boerderij. Deze boerderij werd in 1608 gekocht door de Amsterdamse koopman Jan Jacobszoon Huydekooper. Zijn zoon Joan liet in 1628 Goudestein bouwen. In 1754 werd het gebouw weer afgebroken en werd er een nieuw paleis gebouwd.

Gemeentehuis

Dat kleine paleis Goudestein is nog altijd te zien. Het is nu het gemeentehuis van Maarssen. Veel mooie buitenhuizen zijn tegenwoordig kantoren. Sommige huizen kun je ook voor één dag huren om er een feest te geven. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6