Buitenhuizen 17e en 18e eeuw

Wonen buiten de stad

Lees voor...

In de 17e eeuw was Nederland een rijk land. Vooral in Amsterdam ging het goed. Er woonden veel rijke mensen. Deze mensen wilden in de zomer graag buiten de stad wonen. Ze lieten daarom grote huizen bouwen op mooie plekken in de natuur.

Buitenhuis

Deze vakantiehuizen werden buitenhuizen genoemd. Het waren soms net kleine paleizen. Met grote, prachtige tuinen. Veel tuinen hadden rechte hoeken en lijnen, en vijvers en fonteintjes. De rijke Amsterdammers woonden vooral in de zomer in hun buitenhuis. Ze lieten dan hun vrienden op bezoek komen.

Trekschuit

De rijke Amsterdammers namen veel spullen mee naar hun buitenhuis. Ook het personeel verhuisde voor een paar maanden mee. Met een trekschuit werd van de stad naar het platteland verhuisd. Een trekschuit is een platte boot. Hierop werden alle spullen gezet, bijvoorbeeld meubels. De trekschuit werd getrokken door een paard. Dit paard liep dan op de wal, langs het water.

Goudestein

Een mooi voorbeeld van een buitenhuis is Goudestein. Het ligt in Maarssen langs de rivier de Vecht. Het was eerst een grote boerderij. Deze boerderij werd in 1608 gekocht door de Amsterdamse koopman Jan Jacobszoon Huydekooper. Zijn zoon Joan liet in 1628 Goudestein bouwen. In 1754 werd het gebouw weer afgebroken en werd er een nieuw paleis gebouwd.

Gemeentehuis

Dat kleine paleis Goudestein is nog altijd te zien. Het is nu het gemeentehuis van Maarssen. Veel mooie buitenhuizen zijn tegenwoordig kantoren. Sommige huizen kun je ook voor één dag huren om er een feest te geven. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie