Les: De Beemster

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over de Beemster centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat geschiedenis van het onstuimige meer dat een beroemde polder werd.

Vakgeschiedenis, aardrijkskunde, techniek
TijdvakTijd van regenten en vorsten
DoelgroepVO (onderbouw)
Tijdsduur1 - 1,5 lesuur
Groeperingsvormklassikaal, individueel of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Beemster

 

en verder

Leerdoelen

Benodigde voorkennis

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

De leerlingen bekijken de Klokhuisfilm over de Beemster aan de hand van enkele kijkvragen. Daarna kunt u de leerlingen zelfstandig aan het werkblad laten werken of u bespreekt de vensterplaat van De Beemster klassikaal. De leerlingen vergelijken de informative uit de film met de vensterplaat.

Kern

De leerlingen maken individueel of in groepjes de vragen en opdrachten op het werkblad. Opdracht 4 is een ontwerpopdracht. Om deze opdrachten te maken hebben de leerlingen internet nodig, een atlas (of Google maps), de molendeterminatiekaart en de lege kaart van de Beemster.

Afsluiting

 

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting.

Vensterplaat

Vormgever: Robbert Damen

Informatieblokjes

  1. Foto: baggeren van veen, Kortenhoef collectie Regionale Bronnenbank
  2. Kaart Beemstermeer, Pieter Cornelisz.Cort en uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu in 1607, collectie Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-1916-259
  3. Kaart Beemsterpolder uit 1658, Daniël van Breen - publiek domein
  4. Schema van molengang
  5. Gravure van Leeghwater in zijn Haarlemmermeerboeck uit 1654 - publiek domein
  6. Werktekening van een typische Beemstermolen, uit 'Groot volkomen Moolenboek' - publiek domein
  7. Luchtfoto Beemsterpolder ©Pandion/ Peter Bolhuis
  8. Bord Werelderfgoed De Beemster, ©M.L.Slot-Dekker

Werkblad

Terug

officiële versie