Les: De Atlas Major

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over De Atlas Major centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat door wie deze atlas gemaakt werd en waarom hij zo bijzonder was. De aflevering die Het Klokhuis maakte over De Atlas Major biedt een duidelijke en aansprekende introductie op deze beroemde atlas.

Vakgeschiedenis en aardrijkskunde
TijdvakTijd van regenten en vorsten
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Atlas Major

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Illustrator: Robert Damen

Informatieblokjes

Werkblad

Iris Boter

Terug

officiële versie